Serveringstillstånd och alkohol

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillståndsenheten handlägger ansökningar om serveringstillstånd för verksamheter och tillfälliga arrangemang i Lunds kommun.

Tillståndsenheten samarbetar med restaurangbranschen, studentorganisationerna och andra myndigheter, för att bidra till att skapa goda nöjes- och boendemiljöer för lundabor och besökare. Vårt mål är att stadens restauranger och nöjesställen ska präglas av god miljö, ansvarsfull alkoholservering och vara trygga för alla som besöker dem.

Vi utbildar serveringspersonal för att förhindra diskriminering och att det förekommer servering av alkohol till minderåriga eller berusade gäster. Därutöver arbetar vi aktivt med att motverka att oseriösa aktörer förknippas med Lunds nöjesliv. Detta gör vi genom att kontrollera tillståndshavares lämplighet, och vi arbetar tillsammans med Skatteverket för att motverka svarta pengar och svart arbetskraft i restaurangbranschen.

Rätt att sälja folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Om du vill sälja folköl och e-cigaretter måste du anmäla försäljningen till kommunen och uppfylla särskilda krav på bland annat egenkontroll. Du måste anmäla försäljningen till tillståndsenheten innan du börjar sälja folköl och e-cigaretter. Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel gör du hos Läkemedelsverket. 

Folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Anmäl serveringsansvarig här

Här anmäler du som har ett tillstånd anmäla nya serveringsansvariga eller ansöka om ändringar i ditt tillstånd. 

Anmäl Serveringsansvarig här

Blanketter serveringstillstånd och alkohol

Ansökan om permanent tillstånd

Anmälan serveringsansvariga personer

Ansökan om permanent förändring av tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd slutet sällskap

Ansökan om tillfällig tillstånd allmänheten

Ansökan om tillfälligt utökat tillstånd

Anmälan om catering

Anmälan om ny person med betydande inflytande i studentverksamhet

Anmälan ändring i tillståndshavande bolag

Anmälan om upphörande av verksamhet

Ansökan om provsmakning

Anmälan om provsmakning

Anmälan om kryddning

Anmälan om kassaregister

Blankett meritförteckning

Blankett tillsynsavgift

Restaurangrapportblankett

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer serveringstillstånd i Lunds kommun

Restaurangregister

Vem har tillstånd för att servera alkohol i Lund? Här kan du söka bland restauranger, pubar, lunchställen, nattklubbar, studentnationer med fler som har tillstånd att servera alkohol.

 Sök i restaurangregistret 

Tyck till

Här kan du lämna synpunkter på socialförvaltningen och våra verksamheter. Du kan välja att vara anonym men om du vill ha svar på dina synpunkter måste du ange namn och adress.

Tyck till om Socialförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/tillstandsenheten