Ansökningsavgifter för serveringstillstånd

De ansökningar som gäller anpassningar med hänsyn till Covid-19 är kostnadsfria under 2021.

*Inklusive tillsyn

Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 10 000 kr

Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd 10 000 kr

Ansökan om stadigvarande provsmakningstillstånd vid tillverkningsställe 10 000 kr

Ansökan om stadigvarande gemensamt serveringsutrymme 5 000 kr 

Ansökan om tillfälligt gemensamt serveringsutrymme, en dag 3 000 kr

Ansökan om tillfälligt gemensamt serveringsutrymme, mer än en dag under sammanhållet arrangemang 4 500 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, en dag *

  1. för den som har stadigvarande serveringstillstånd 3 000 kr
  2. övriga 4 500 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, mer än en dag under sammanhållet arrangemang *

  1. för den som har stadigvarande serveringstillstånd 4 500 kr
  2. övriga 6 000 kr

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, per dag * 1 400 kr

Ansökan om ändring i stadigvarande tillstånd 5 000 kr

Ansökan om tillfälligt förändrat serveringstillstånd till allmänheten, per dag 2 500 kr

Ansökan om tillfälligt förändrat serveringstillstånd till slutet sällskap, per dag 1 400 kr

Ansökan från partihandlare om tillfälligt provsmakningstillstånd, en dag * 4 500 kr

Ansökan från partihandlare om tillfälligt provsmakningstillstånd, mer än en dag under sammanhållet arrangemang * 6 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse 50 procent eller mer 10 000 kr

Anmälan om ändrade ägarförhållanden/styrelse upp till 49 procent 5 000 kr

Anmälan om nya personer med betydande inflytande i studentorganisation - årsavgift 5 000 kr

Anmälan om cateringlokal 300 kr

Anmälan om kryddning av snaps 500 kr

Anmälan om provsmakning från den som har serveringtillstånd - avgiftsfritt

Avgift för avläggande av kunskapsprov per provtillfälle 1 200 kr

Enklare förändringar 1 000 kr

Tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Fasta avgifter

Fast tillsynsavgift per tillstånd och år 4 000 kr

Utökad serveringstid kl 01-02 1 000 kr

Utökad serveringstid kl 02-03 2 000 kr

Påminnelse 1 försenad restaurangrapport 500 kr

Påminnelse 2 försenad restaurangrapport 500 kr

Rörliga avgifter

Avgiftsklass 0

Alkoholomsättning 0-100 000 kr

Avgift 2 000 kr

Avgiftsklass 1

Alkoholomsättning 100 001-250 000 kr

Avgift 4 000 kr

Avgiftsklass 2

Alkoholomsättning 250 001-500 000 kr

Avgift 6 000 kr

Avgiftsklass 3

Alkoholomsättning 500 001-1 000 000 kr

Avgift 8 000 kr

Avgiftsklass 4

Alkoholomsättning 1 000 001-2 000 000 kr

Avgift 9 500 kr

Avgiftsklass 5

Alkoholomsättning 2 000 001-4 000 000 kr

Avgift 11 500 kr

Avgiftsklass 6

Alkoholomsättning 4 000 001-6 000 000 kr

Avgift 13 000 kr

Avgiftsklass 7

Alkoholomsättning 6 000 001-8 000 000 kr

Avgift 15 000 kr

Avgiftsklass 8

Alkoholomsättning 8 000 001-12 000 000 kr

Avgift 17 000 kr

Avgiftsklass 9

Alkoholomsättning 12 000 001-

Avgift 19 000 kr