Hur går det till att få ett serveringstillstånd?

Så här går det till att få ett serveringstillstånd.

När behöver jag serveringstillstånd?

Om du vill servera alkoholdrycker mot betalning, måste du ha ett giltigt serveringstillstånd. Detta måste du ha för att få servera såväl till allmänheten som i ett slutet sällskap.

I undantagsfall behöver du inte ett serveringstillstånd, om du uppfyller alla tre punkter nedan.

 1. Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer. Det kan alltså inte röra sig om till exempel en fest som återkommer varje år. Det kan inte heller vara en fest som vem som helst kan anmäla sig till även om detta sker i förväg och det upprättas en gästlista.
 2. Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagare än kostnaden för inköp av dryckerna. Du måste bjuda på maten och får inte ta betalt för att täcka lokalhyra, underhållning etc. Alkoholdryckerna kan endast köpas in på Systembolaget.
 3. Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Det är ovanligt att den som planerar att hålla en fest och ta betalt för alkoholen, uppfyller alla krav för undantag från serveringstillstånd. Om du är osäker på om du uppfyller alla krav, kontakta gärna oss på tillståndsenheten för att få råd. Om du chansar riskerar du att göra dig skyldig till brott mot alkohollagen.

Vilka krav ska jag uppfylla för att få ett serveringstillstånd?

För att få ett serveringstillstånd måste du uppfylla våra höga lämplighetskrav och visa att du kommer att sköta serveringen enligt alkohollagens regler. Vi gör därför en lämplighetsprövning av både organisationen som söker tillståndet och av de personer som ingår i organisationens ledning.

För att vara lämplig ska du

 • generellt sett vara ostraffad och inte heller vara misstänkt för brott
 • ha en välskött ekonomi och inte ha några skatteskulder eller en historik av restföringar hos Kronofogden
 • inte ha varit inblandad i konkurs eller ha fått ett serveringstillstånd återkallat under de senaste tre åren.

Du ska även

 • kunna visa skriftlig dokumentation över hur du har finansierat ditt inköp av restaurangverksamheten. Du ska kunna visa dels pengarnas ursprung, dels att du har anskaffat kapitalet på ett legitimt sätt.
 • visa att du har kunskaper i alkohollagen genom att avlägga ett kunskapsprov i kommunen där du söker tillstånd.

Om du redan har ett tillstånd sedan tidigare och har en välskött verksamhet, behöver du inte göra kunskapsprovet. Detsamma gäller dig som för ett enstaka tillfälle ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till ett slutet sällskap. Det kostar 1 200 kronor att göra kunskapsprovet.

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd, till exempel:

 • stadigvarande till allmänheten
 • tillfälligt till allmänheten
 • stadigvarande till slutet sällskap
 • tillfälligt till slutet sällskap
 • cateringtillstånd
 • provsmakningstillstånd.

Kontakta tillståndsenheten om du behöver mer information om de olika typerna av tillstånd.

Så här ansöker du

Ansök om serveringstillstånd genom att fylla i blanketterna här.

Tänk på att din ansökan måste undertecknas av en behörig firmatecknare för organisationen som söker tillståndet. Du ska även bifoga ett kvitto som visar att du har betalt in prövningsavgiften.

Skicka din ansökan till oss med brev, fax eller e-post. Se kontaktuppgifter nedan.

I vissa fall måste du skicka in fler handlingar för att din ansökan ska vara komplett och för att vi ska kunna fatta ett beslut. I ansökans anvisningar står ifall du behöver skicka in fler handlingar och i så fall vilka.

Gör ett kunskapsprov för att visa tillräckliga kunskaper om alkohollagen

Du måste ha tillräckliga kunskaper i alkohollagen för att få ett serveringstillstånd. Detta gäller för alla i din organisation som är inblandade i och som har inflytande över serveringen. Som huvudregel ska du därför göra ett kunskapsprov i den kommun som du har skickat in din ansökan till.

Hur ser provet ut?

Kunskapsprovet är webbaserat och har tagits fram av Folkhälsomyndigheten.

Provfrågorna handlar om områdena:

 • alkoholpolitik
 • bestämmelser om servering
 • bestämmelser om tillsyn
 • bestämmelser om mat och utrustning.

Provet består av mellan 28 och 60 frågor, beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om. För att bli godkänd måste du få minst 75 procent rätta svar inom varje område i provet. Du får inte använda dig av några hjälpmedel, och du har högst 90 minuter på dig att göra klart provet. Klarar du inte provet första gången, har du möjlighet att göra två omprov. Om du inte blir godkänd på provet, avslår vi din ansökan om serveringstillstånd.

I vissa fall kan du få göra ett muntligt prov istället. Detta gäller om du

 • inte kan något av språken som provet ges på
 • kan styrka påtagliga läs- eller skrivsvårigheter
 • har andra särskilda skäl.

Kontakta tillståndsenheten om du vill skriva kunskapsprovet på ett annat språk än svenska eller om du behöver tolk. Tolken som anlitas ska vara auktoriserad.

Undantag till provet

I vissa fall behöver du inte göra ett kunskapsprov.

Detta gäller:

 • dig som redan har ett gällande serveringstillstånd minst motsvarande den aktuella ansökan och som inte har några anmärkningar på verksamheten,
 • dig som tidigare har avlagt godkänt prov
 • dig som endast vid ett enstaka tillfälle (en gång någonsin) ansöker om tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap.

Praktisk information till provet

Efter att vi på tillståndsenheten har tagit emot din ansökan om serveringstillstånd, bedömer vi vem eller vilka personer i den sökande organisationen som behöver göra provet eller om dessa personer av någon anledningen inte behöver göra provet. (Se "Undantag till provet" här ovan.)

Du skriver kunskapsprovet på tillståndsmyndigheten på den avtalade tiden. Provet rättas av Folkhälsomyndigheten och resultatet skickas till tillståndsenheten. Det kostar 1200 kronor för varje provtillfälle.

Nedanstående finns förslag på utbildningsföretag som anordnar krögarutbildningar som kan vara till hjälp och nytta för den som ska driva restaurang med serveringstillstånd. Man kan inte ersätta kunskapsprovet med att gå krögarutbildning men en sådan utbildning kan i många fall vara en god förberedelse inför provet.

Våra handläggningstider

De beräknade handläggningstiderna nedan bygger på vilken tid det normalt brukar ta att handlägga ett ärende från det att vi har tagit emot en komplett ansökan.

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, 4–6 veckor.
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, 4 veckor.
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 14 dagar.

Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd med kortare varsel än riktlinjerna ovan, kontakta oss på tillståndsenheten innan du skickar in din ansökan. Detta gäller även om du har intresse av att få ett beslut i särskilt god tid.

Du har rätt att överklaga beslutet

Du kan överklaga vårt beslut om serveringstillstånd om du inte är nöjd med det. Lämna i så fall in en överklagan till Förvaltningsrätten i Malmö.