Taxor och avgifter för tillsyn, avfall och återvinning

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn. Tjänster för avfall och återvinning för företagare faktureras regelbundet av Lunds renhållningsverk. Det är kommunfullmäktige som fastställer taxor och avgifter.

Taxor och avgifter för tillsyn

Miljöförvaltningen tar ut en taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer. 

Taxa inom miljöbalkens område, 2018-12-20 KF §243

Bilaga 1 - Prövningsavgifter

Bilaga 2 - Årsavgifter

Taxa inom livsmedelslagens område, 2018-12-20 KF §240

Taxa inom strålskyddslagens område, 2018-12-20 KF §241

Taxa inom lagen om sprängämnesprekursorer område, 2018-12-20 KF §242

 

Priser, taxor och avgifter för avfall och återvinning

Fakturering företag

Lunds renhållningsverk fakturerar varje månad ditt företag om årskostnaden överstiger 7.000 kr (exkl. moms). På månadsfakturan samlas alla dina tjänster och läggs under respektive fastighetsbeteckning. Fakturan framställs när månadsskiftet är avslutat. Lunds Renhållningsverk kan även erbjuda möjlighet att betala fakturorna över autogiro.Detta är en kostnadsfri tjänst som både privatpersoner och företag kan använda. Naturligtvis informeras du 30 dagar inför varje överföringstillfälle om fakturans belopp och vilket datum beloppet dras från kontot.

Taxa 2021 flerbostadshus och verksamheter

Priser och allmänna bestämmelser