Diarium och arkiv

Här kan du söka bland ärenden i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem (diarium). Alla allmänna handlingar ska registreras eller på annat sätt ordnas systematiskt så att de går att hitta snabbt och enkelt.

Sök i diariet på två olika sätt

  • Ärendelista – här kan du söka ärenden som registrerats idag, senaste veckan, senaste 14 dagarna, senaste månaden, senaste kvartalet eller senaste året.
  • Sök ärende – här kan du söka ärenden genom att ange sökord.

Sök i diariet

Hitta rätt kontaktperson

I kommunen finns fler sätt och digitala system att ordna allmänna handlingar på. Hittar du inte vad du söker så kontakta respektive förvaltningskansli.

Är du intresserad av att ta del av en allmän handling som finns registrerad, kontakta registrator eller handläggare på respektive förvaltning. Du når dem via medborgarcenter på telefon 046-359 50 00 eller via e-post lunds.kommun@lund.se.

Hur och när kan jag ta del av allmänna handlingar?

Offentlighet och sekretesslagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". I praktiken innebär det att de ska lämnas ut genast eller så snart det är möjligt. Du har möjlighet att läsa handlingarna på plats. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior mot en kostnad som kommunfullmäktige bestämt. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du har rätt att vara anonym när du vill ta del av allmänna handlingar! Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.

Offentlig handling och sekretess

Om handlingen är hemlig

Du har rätt att få ett skriftligt besked om handlingen är hemlig och du inte får ta del av den. Om du då anser att kommunen har gjort en felaktig bedömning har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Äldre handlingar från Lunds stadsarkiv

Om du är intresserad av handlingar från äldre ärenden kan du kontakta Lunds stadsarkiv. De förvarar handlingar som ska bevaras och som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag. Vill du veta mer kan du besöka Lunds stadsarkivs sidor:

Lunds stadsarkiv

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter i kommunens diarier är respektive nämnd.

Behandling av personuppgifter (GDPR)

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/publikaarenden