Lunds stadsarkiv

Lunds stadsarkiv är slutarkiv för Lunds kommuns myndigheter och bolag. I Lunds stadsarkiv förvaras handlingar som ska bevaras, men som inte längre är aktuella för kommunens förvaltningar och bolag. Handlingar som bevaras är till exempel byggnadsritningar, skolbetyg, avtal och nämndprotokoll.

De flesta handlingar som förvaras i kommunarkivet är allmänna offentliga handlingar, vilket innebär att alla får ta del av dem. Vissa handlingar kan omfattas av sekretess.

Här kan du läsa mer om offentlighet och sekretess i Lunds kommun

Besök Lunds stadsarkiv

Du är välkommen att besöka Stadsarkivet på Arkivcentrum Syd måndag–fredag klockan 9.00–12.00. Du kan boka in en annan besökstid med Stadsarkivet efter överenskommelse. Kontaktuppgifter och besöksadress hittar du längst ner på sidan.

Hitta till Stadsarkivet med hjälp av karta

Arkivcentrum Syd

Vill du veta mer om de övriga verksamheterna på Arkivcentrum Syd?

Arkivcentrum Syds webbplats 

Stadsarkivets film om Centrala idrottsplatsen

Centrala idrottsplatsen i Lund är den äldsta, fortfarande existerande, idrottsplatsen i Sverige. Sedan 1891 har den legat på samma plats längs Trollebergsvägen, men den har ändrat utseende flera gånger. Lunds stadsarkivs film ”Med storm, hagel- och regnbyar upprann dagen” berättar om hur idrottsplatsen blev till och om några av alla de invigningar den har varit med om. Filmen, knappt en kvart lång, vill också visa några exempel på vad för typ av handlingar som förvaras på Stadsarkivet och vad du kan hitta om du letar bland arkivhandlingarna.

Här kan du se Lunds stadsarkivs film om Centrala idrottsplatsen

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/stadsarkivet