Beställ betygskopia

Här får du reda på hur du kan beställa betygskopior och intyg som är kopplade till din skolgång.

Innan du gör din beställning

Innan du gör din beställning bör du kontrollera att Stadsarkivet förvarar det betyg som du vill beställa.

Inlämnade betyg till Stadsarkivet

I de fall betygskopior saknas kan Stadsarkivet skicka en kopia av betygskatalogen. Önskar du en sammanställning över betygen, ett så kallat utdrag ur betygskatalog, från 1998 och framåt ska du vända dig till skolan. Övriga betygskopior kan du efterfråga hos respektive skola.

Beställ din betygskopia

Du kan få din betygskopia skickad som en pdf-fil till en e-postadress som du anger. Du kan också få en papperskopia, som antingen skickas till den postadress du anger, eller som du hämtar i Stadsarkivets reception på Arkivcentrum Syd. Om du vill hämta din betygskopia finns den vanligtvis i receptionen efter klockan 13.00 vardagen efter att du gjort din beställning.

Beställ betygskopia

Olika typer av betygskopior

Slutbetyg från gymnasieskolan

Slutbetyget intygar att du har läst en fullständig gymnasieutbildning. Betyget är en värdehandling. Stadsarkivet förvarar betygskopior från gymnasieskolor inom Lunds kommun. De kommunala gymnasieskolorna har de tre senaste årens betygskopior kvar på respektive skola innan de lämnas över till Stadsarkivet. Betygskopior från fristående gymnasieskolor finns som regel från 2012 på Stadsarkivet.

Slutbetyg från IB-programmets läsår 2 och 3 kan du beställa från International Baccalaureates beställarportal.

International Baccalaureates beställarportal

Samlat betygsdokument från gymnasieskolan

Om du inte är godkänd i vissa kärnämnen kan du få ett så kallat samlat betygsdokument efter slutförda studier på gymnasiet. För att få ut ett samlat betygsdokument, kontakta i första hand gymnasieskolan.

Betyg i enstaka kurser från gymnasieskolan

Om du har avbrutit dina studier kan du kontakta gymnasieskolan för få betyg från enstaka gymnasiekurser eller ämnen.

Slutbetyg från årskurs 9

Stadsarkivet har enbart vissa skolors betygskopior från årskurs 9. Finns inte en betygskopia av betyget du vill beställa kan Stadsarkivet skicka en kopia av betygskatalogen. Önskar du en sammanställning över betygen, ett så kallat utdrag ur betygskatalog, kan du kontakta skolan.

Intyg om genomgången skolgång

För att få ett intyg om genomgången skolgång ska du kontakta skolan, som kan utfärda ett intyg åt dig. 

Översätta betyg till engelska

Lunds stadsarkiv översätter inte ditt betyg till engelska. Inte heller Skolverket översätter ditt betyg till engelska. I stället ska du i första hand fråga din skola om de kan hjälpa dig. Skolan har dock ingen skyldighet att översätta betyg.

Om skolan inte kan hjälpa dig kan du antingen vända dig till en auktoriserad översättare eller till en översättningsbyrå. Du kan även översätta betyget på egen hand och be skolan verifiera din översättning, så att den överensstämmer med det svenska betyget.

På Skolverkets webbplats finns en hjälp i hur du ska gå till väga vid en översättning.

Om översättning till engelska på Skolverkets webbplats

Vårdutbildningar

Vill du ha ett slutbetyg eller intyg från något vårdgymnasium eller annan vårdutbildning inom Lunds kommun till och med 1998 ska du vända dig till Region Skånes arkiv.

Region Skånes webbplats om betyg

Ungdomshem

Behöver du få ett betyg från ett ungdomshem (LVU/LSU) ska du vända dig till Statens Institutionsstyrelse, eller till det ungdomshem där du var intagen. Vill du ha fram betyg utfärdade före år 2000 kan du vända dig till Riksarkivet.

Statens institutionsstyrelses webbplats

Riksarkivets webbplats