Beslut, insyn och rättssäkerhet

Varje dag fattar vi beslut som kan påverka dig. Du kan ta del av vårt arbete och påverka de beslut som fattas på flera olika sätt, som invånare i Lunds kommun har du rätt till insyn. Om du inte är nöjd med ett beslut, eller tycker att ett beslut har fattats på fel sätt, kan du överklaga.

Ta del av offentliga handlingar

Du har rätt att ta del av offentliga handlingar. Då kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen.

Kommunens förvaltningar

Offentlig handling

Ta del av möten och handlingar

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträden, antingen på plats eller via webbsändningar. På Lunds kommuns anslagstavla publiceras tillkännagivanden, kungörelser med mera. 

Möten och protokoll

Sammanträdestider

Följ kommunfullmäktiges sammanträden

Anslagstavla för kungörelser

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga. Du kan överklaga både beslut som gäller allmänna frågor och det som gäller dig själv som person.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Var med och påverka

Du kan också påverka den kommunala verksamheten på olika sätt. Genom att rösta i kommunalvalet väljer du de politiker som styr, och mellan valen kan du också påverka på andra sätt, bland annat genom att:

Lämna en synpunkt

Lämna ett Lundaförslag eller rösta på andra förslag

Kontakta en politiker