Anslagstavla

Det här är Lunds kommuns anslagstavla. Här publicerar vi tillkännagivanden, kungörelser med mera.

Kommande sammanträden i kommunfullmäktige

Sammanträdestider för nämnderna

När ett justerat protokoll har publicerats (anslagits) har du tre veckor på dig att överklaga besluten i protokollet genom laglighetsprövning.

Så här går det till att överklaga beslut

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/anslagstavlan