Möten och protokoll

Här hittar du kommunens sammanträdeshandlingar såsom kallelser, protokoll och beslutsunderlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

Webbsändningar kommunfullmäktige

På sidan om kommunfullmäktige finns länkar till alla webbsändningar från dess sammanträden

Möteshandlingar och protokoll

Kommunfullmäktige, möteshandlingar och protokoll

Kommunstyrelsen, möteshandlingar och protokoll

Barn- och skolnämnden, möteshandlingar och protokoll

Byggnadsnämnden, möteshandlingar och protokoll

Habostyrelsen, möteshandlingar och protokoll

Kultur- och fritidsnämnden, möteshandlingar och protokoll

Miljönämnden, möteshandlingar och protokoll

Renhållningsstyrelsen, möteshandlingar och protokoll

Servicenämnden, möteshandlingar och protokoll

Socialnämnden, möteshandlingar och protokoll

Tekniska nämnden, möteshandlingar och protokoll

Utbildningsnämnden, möteshandlingar och protokoll

Valnämnden, möteshandlingar och protokoll

Vård- och omsorgsnämnden, möteshandlingar och protokoll

Överförmyndarnämnden, möteshandlingar och protokoll

Om de publicerade handlingarna

Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks i samband med behandling av personuppgifter. Eftersom publicerade handlingar behandlas digitalt har de anpassats efter dataskyddsförordningen och kan därför skilja sig något från originaldokumenten. Därutöver kan begränsningar också finnas på grund av offentlighets- och sekretesslagen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i protokoll och föredragningslistor är respektive nämnd.

Önskar du ta del av originalhandlingar kan en begäran göras med stöd av offentlighetsprincipen.

Så här behandlar Lunds kommun personuppgifter

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/handlingar