Dialog, synpunkter och påverkan

Din största möjlighet att vara med och påverka i samhället är genom att nyttja din rösträtt vart fjärde år. Du är alltid välkommen att ta kontakt med politikerna och med våra verksamheter för att diskutera och lämna synpunkter, felanmälningar, klagomål eller förslag.

Jag vill göra en felanmälan

En felanmälan gäller något som är trasigt eller inte fungerar som det är tänkt i trafiken, på gatan, i parker eller i natur- och grönområden.

Gör felanmälan

Jag har en synpunkt eller ett klagomål

En synpunkt är återkoppling till kommunen när en medborgares förväntningar inte blivit uppfyllda (negativ synpunkt) eller när förväntningarna på oss har överträffats (positiv synpunkt eller beröm).

Ett klagomål är negativ återkoppling till kommunen, till exempel då en verksamhet inte uppfyller lagstiftade krav och uppsatta målsättningar.

Dina synpunkter och klagomål skickas till respektive förvaltning och efter diareföring skickas det vidare till den handläggare som är ansvarig för ärendet.

Här kan du läsa mer om synpunkter och klagomål i skolan och förskolan

Här kan du läsa mer om synpunkter och klagomål inom vård och omsorg

Här kan du läsa mer och lämna synpunkter och klagomål till socialtjänsten

Lämna synpunkt

Lämna synpunkt om tillgängligheten på webbplatsen

Kontakta oss om du hittar brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete. Vi återkommer normalt inom två dagar.

Välj typ av synpunkt (klagomål, förslag eller synpunkt) och sedan området tillgänglighet. 

LÄMNA SYNPUNKT OM DIGITAL TILLGÄNGLIGHET

Du kan också kontakta oss via telefon: 046-359 50 00
eller e-post: lunds.kommun@lund.se

Om du behöver innehåll som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, eller på annat sätt inte är tillgängligt, kan du kontakta oss via samma nummer eller e-postadress.

Jag vill överklaga ett beslut

Lägg märke till att klagomål och överklagande är två olika begrepp. Ett överklagande har sin grund i att en medborgare inte accepterar ett kommunalt fattat beslut och vill att ärendet ska omprövas.

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Jag vill lämna ett förslag

Ett förslag är en konkret idé/förslag över hur de områden som kommunen ansvarar för kan förbättras och utvecklas. I Lund kallas processen för förslag för Lundaförslaget.

Tänk på att det tar betydligt längre tid att hantera ett förslag än en synpunkt! Synpunkter skickas relativt omgående till berörd handläggare. Ett förslag måste vara publicerat i 60 dagar innan det går vidare in i nämndernas löpande administration.

Lämna ett Lundaförslag

Jag vill kontakta en förtroendevald politiker

Om du har frågor som handlar om vad kommunen gör, vad din kommun prioriterar eller inte prioriterar, är det en politisk fråga. Du kan då ta kontakt med de förtroendevalda politiker som jobbar i kommunfullmäktige.

Sök politiker

Allmänna val

De allmänna valen är sammanlagt fyra: val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige (det vill säga fullmäktige i Region Skåne), val till kommunfullmäktige (i Lunds kommun) och val till Europaparlamentet.

Allmänna val

Jag vill bli testare

Hjälp dig själv och andra lundabor att få bättre tjänster från Lunds kommun genom att registrera dig som testanvändare. Testerna kan röra sig om allt från ny skolportal till nya e-tjänster, smartare soptunnor och pratande parkbänkar. Genom att användartesta våra tjänster kan vi identifiera förbättringar och korrigera brister tidigare och på så vis ge hela kommunen bättre service. Observera att det inte utgår någon ersättning. 

Anmäl dig som testanvändare

SCB:s medborgarundersökning

Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder årligen alla Sveriges kommuner att delta i en medborgarundersökning. Lunds kommun deltar vartannat år. Varje gång får 1600 kommuninvånare en enkät med frågor att besvara.

Resultat medborgarundersökningen 2020

Medborgarcenter kan hjälpa dig

Vet du inte vem du ska kontakta, prata med medborgarcenter så hjälper vi dig vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/synpunkter