Allmänna val

De allmänna valen är sammanlagt fyra: val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige (fullmäktige i Region Skåne), val till kommunfullmäktige i Lunds kommun och val till Europaparlamentet.

Valet till riksdagen

Valet till riksdagen avser de ledamöter som representerar oss medborgare där. Riksdagen, som består av 349 ledamöter, är den högsta beslutande församlingen i landet.

Valet till Region Skåne

Valet till fullmäktige i Region Skåne avser de ledamöter som representerar oss medborgare i Region Skåne.

Valet i din kommun, Lund

Valet till kommunfullmäktige avser de sammanlagt 65 ledamöter som representerar oss Lundabor där.

Så styrs Lunds kommun

Valet till Europaparlamentet

Sverige väljer 20 parlamentariker, som ska representera vårt land. I dag sitter 751 ledamöter från EU:s 27 medlemsländer i Europaparlamentet. De beslutar bland annat om EU:s budget och stiftar lagar. 

Ansvar för genomförande av valen

I varje kommun ansvarar valnämnden för valets genomförande.

Läs mer på valnämndens sida

Det finns flera möjligheter du kan rösta på:

  • röstning på valdagen i vallokalen
  • förtidsröstning
  • röstning i utlandet
  • röstning med bud
  • ambulerande röstmottagning

Om du inte kan rösta på valdagen kan du i stället förtidsrösta var som helst i landet. Då behöver du ditt röstkort och en id-handling. Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen.

Alla som befinner sig utomlands kan brevrösta, alltså skicka sin röst med posten, eller rösta på ambassader eller konsulat. För mer information och beställning av material, kontakta Valmyndigheten.

Läs mer på Valmyndighetens webbplats om det svenska valsystemet och hur du kan rösta

Att arbeta med valet som röstmottagare

Nästa val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige hålls i september 2022. Vill du arbeta som röstmottagare?

Här anmäler du ditt intresse för att medverka

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/val