IOP – Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är ett partnerskap mellan en eller flera idéburna organisationer och kommunen. IOP kan användas när varken traditionella föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form för att driva och utveckla en verksamhet.

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Ett IOP-avtal skrivs oftast runt en speciell verksamhet som den idéburna organisationen ansvarar för, men som kommunen vill delta i och stötta. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla. I dagsläget finns det flera offentliga partnerskapsavtal mellan Lunds kommun (socialnämnden) och idéburen sektor i Lund.

Läs mer om vad idéburet offentligt partnerskap innebär

Pågående partnerskap

Kvinnojouren Lund

Sociala aktiviteter och förebyggande stöd mot våld i nära relationer
Parter: Socialnämnden och Kvinnojouren Lund

Träffpunktsverksamhet för personer med psykisk ohälsa

Parter: Socialnämnden och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i Lund

RådRum

Rådgivningsverksamhet för nyanlända
Parter: Socialnämnden, Individuell Människohjälp, Sensus studieförbund och Hållbar Utveckling Skåne

Fontänhuset

Rehabiliteringsfrämjande stöd för personer med psykisk ohälsa
Parter: Socialnämnden och Fontänhuset Lund

Andra exempel på samverkan

Förutom IOP pågår det många andra samverkansprojekt och aktiviteter mellan Lunds kommun och idéburen sektor. Inom kommunens öppna seniorverksamhet pågår ett samarbete med flera olika pensionärsföreningar och andra föreningar för att erbjuda kommunens äldre ett så stort utbud av aktiviteter och social samvaro som möjligt. Ett exempel är Världen i Lund, ett mångkulturellt samarbete med olika föreningar som drivs av vård- och omsorgsnämnden. Världen i Lund syftar till att främja sociala aktiviteter för seniorer och deras anhöriga med bakgrund från hela världen.

Lunds överenskommelse med idéburen sektor

Förhoppningen är att Lunds överenskommelse med idéburen sektor ska leda till fler samverkansprojekt och aktiviteter som ovan, där fler föreningar och organisationer kan delta. Överenskommelsens intention är att främja samverkan som inkluderar en mångfald av föreningar.

Lunds överenskommelse med den idéburna sektorn