Vision och framtidsidéer

Vår vision ska leda till ett utökat gränsöverskridande samarbete med alla er som vi är till för – medborgare, besökare, andra organisationer och företag – så att vi tillsammans kan skapa framtiden.

Visionen är utgångspunkten för kommunens styrning. Tillsammans med förhållningssätten och kommunens grunduppdrag ska den genomsyra allt vi gör. Den är en språngbräda och ledstjärna både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga utvecklingen.

Se en kort film om visionen här:

Genom att ta vara på den kunskapskultur som redan finns och låta nya idéer växa kan vi med gemensamma krafter ta fram hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Vår vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1 000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv; där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

Förhållningssätt

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv samt odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa.

Vårt lärande driver utvecklingen. I en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar samt följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Ett Lund

Kommunens vision är en av byggstenarna i vår styrmodell Ett Lund.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/vision