Jämför service, kvalitet i verksamheter

Når de kommunala verksamheterna sina mål? Hur ligger Lunds kommun till jämfört med andra? Vad kan bli bättre? Hur är egentligen kvaliteten i hemtjänst, äldreboende, skolor och förskolor?

Undersökningar inom våra verksamheter ger ett bra underlag för jämförelser och utveckling.