Verklighetslabb inom vård- och omsorg

Bättre arbetsmiljö och mer delaktighet för brukare och patienter. Det var några av målen för verklighetslabbet inom vård och omsorg i Lunds kommun.

Under två års tid testade och utvecklade medarbetare och brukare olika digitala lösningar i verklig miljö. 

– Både brukare och medarbetare har varit involverade genom workshoppar och fokusgrupper för att förstå vad de tycker är viktigt och utveckla lösningar som är anpassade efter det, säger Lena Zander, enhetschef stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning.

Verklighetslabbet startade 10 oktober 2017 och pågick fram till sista december 2019. 

Vill du veta mer?
Kontakta Sandra West via mejl sandra.west@lund.se eller på telefon 046-359 83 31.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/verklighetslabb