Kommunens organisation

Så här är kommunens verksamhet organiserad.

Lunds Kommuns organisation - skiss över nämnder-bolag-förvaltningar

 

 

I Lunds kommun finns det 14 nämnder och styrelser. Varje nämnd eller styrelse har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsen, vars förvaltning sköts av kommunkontoret.

Ladda ner eller se organisationsskissen i större format

Här hittar du bilder på tjänstepersoner vid Lunds kommun

Så styrs Lunds kommun