Bolag och kommunalförbund

Lunds kommuns helägda bolag är sedan december 2019 samlade i en bolagskoncern under moderbolaget Lunds Rådhus AB.

Bolagskoncernen ska göra det lättare för kommunen att styra de helägda bolagen och bidra till en effektivare ekonomisk förvaltning, samtidigt som bolagskoncernen skapar förutsättningar för att kunna genomföra gemensamma strategiska satsningar.

Så här är Lunds kommunkoncern organiserad

Bild som visar bolagsstrukturen i Lunds kommunkoncern.

Organisation och styrning av kommunkoncernen som pdf-dokument

Kommunen har fyra helägda bolag: Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP), Fastighets AB Lund Arena och Visit Lund AB. Dessutom är kommunen delägare i flera bolag, bland annat energibolaget Kraftringen AB. Kommunen samarbetar också med andra kommuner inom räddningstjänsten och inom vatten- och avloppsområdet.

Helägda bolag

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF)

Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) är ett helägt kommunalt bostadsföretag. LKF:s uppgift är att erbjuda Lundaborna bostäder till ett konkurrenskraftigt pris. LKF har bostäder i Lunds stad, Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Revinge.

Mer om LKF på bolagets webbplats

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP)

Lunds Kommuns Parkerings AB (LKP) är ett helägt kommunalt parkeringsföretag. LKP äger i dag sju parkeringsanläggningar med sammanlagt cirka 3 100 platser. 

Mer om LKP på bolagets webbplats

Fastighets AB Lund Arena

Verksamheten omfattar fastighetsförvaltning av den ägda fastigheten Klostergården 1:24 i Lund, som i sin helhet är uthyrd till Stiftelsen Arenan enligt ett tioårigt hyresavtal. 

Visit Lund AB

Bolagets uppdrag är att värva, utveckla och genomföra publika evenemang, värva möten och kongresser till Lund. Visit Lund ska också tillhandahålla behovspassat värdskap och koordinera samverkan mellan anläggningar i kommunen.

Mer om Visit Lund AB finns i sammanfattningen från kommunfullmäktiges beslut i december 2019

Samägda bolag

Kraftringen AB

Kraftringen är ett energibolag, som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Kraftringen levererar energi, tjänster med energianknytning samt el- och kommunikationsnättjänster i Lund och Lomma med omnejd. Energislagen är fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla. 

Mer om Kraftringen på bolagets webbplats

Science Village Scandinavia AB

Science Village Scandinavia AB ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet och är lagfaren ägare till mark belägen mellan ESS och MAX IV i nordöstra Lund. Bolagets huvuduppgift är att på denna mark utveckla en stadsdel – en ”Science Village” – som innehåller det som forskningsanläggningarna behöver för att lyckas.

Mer om Science Village Scandinavia på bolagets webbplats

Andra samägda bolag

Lunds kommun har även ägarandelar i bolagen Sysav, Sydvatten AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB, Ideon Open och Inera AB.

Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommuner inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Mer om samarbetet inom kommunalförbundet