Kommunalförbund

Lunds kommun har inlett ett samarbete med andra kommunen inom räddningstjänsten (Räddningstjänsten Syd) och inom vatten- och avloppsområdet (VA SYD). Kommunen har utsett politiker som ska ingå i de styrande organen för dessa organisationer.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd är ett samarbete mellan kommunerna Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö. Samarbetet inleddes 2005 och syftar till att optimera resurser som idag är utspridda på de olika kommunerna.

Verksamhetsområdet skall vara inriktat på att ge människors liv, hälsa och egendom samt miljön ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Mer information om Räddningstjänsten Syd hittar du via länken nedan, Räddningstjänsten Syd.

VA SYD

Verksamhet

Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera dina sopor och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Med gedigen kunskap och engagemang för miljön bidrar vi aktivt till en hållbar utveckling. Vi finns i din vardag. Varje dag.

Organisation

VA SYD är ett kommunalförbund som bland annat består av Malmös och Lunds VA-verksamheter. Kommunalförbundet bildades första januari 2008 med syftet att kunna möta framtidsfrågorna i en allt mer komplex bransch. Genom samverkan har VA SYD ytterligare effektiviserat sina verksamheter och strävar efter att erbjuda bra service. Mer information om VA SYD hittar du via länken nedan, VA SYD.