Förvaltningar

Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare. Förvaltningarna utför det arbete som nämnderna har beslutat om. I Lund finns det 11 förvaltningar, som organiserar 11 000 medarbetare.

Alla förvaltningar styrs av en direktör. Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning med uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunen. Samtidigt är det varje nämnd som har det yttersta ansvaret för den specifika verksamheten och ställer krav på sin förvaltning via förvaltningsdirektören. Men direktörernas ansvar i förhållande till kommunstyrelsen, ur ett kommunövergripande perspektiv, går via kommundirektören.

Nämnder i Lunds kommun