Kommunkontoret

Kommunkontoret är kommunstyrelsens förvaltning med uppdraget att leda, samordna och utveckla hela kommunen.

Som kommunstyrelsens förvaltning har kommunkontoret uppdraget att:

  • Leda, samordna och utveckla hela kommunens verksamhet på uppdrag av kommunstyrelsen. I det ansvaret ingår att driva en modern och effektiv förvaltning i hela kommunorganisationen.
  • Driva ett sammanhållet tillväxt- och hållbarhetsarbete.
  • Ansvara för en välfungerande demokratiprocess som stöd till kommunfullmäktige och styrelsen.
  • Verka för proaktivt medborgardeltagande och god samverkan med kommunens alla parter.
  • Planera, leda och följa upp mål och beslut samt löpande verksamhet till kommunstyrelsen.

Vår verksamhet

Kommunkontoret består av åtta avdelningar med cirka 300 medarbetare.

Ledning: Kommundirektör Christoffer Nilsson
Telefon: 046-359 59 20

Avdelningen kommunikation och medborgarkontakt: Kommunikationsdirektör Johanna Davander
Telefon: 046-359 84 22

Avdelningen hållbar tillväxt: Tf avdelningschef Per Persson
Telefon: 046-359 70 73

Avdelningen ledningsstöd: Tf avdelningschef Mattias Hedenrud
Telefon: 046-359 50 35

Avdelningen stab: Tf avdelningschef Annika Jonasson
Telefon: 046-359 99 45

Avdelningen digitalisering: Digitaliseringschef Johan Frithiof-Karlberg
Telefon: 046-359 44 32

Ekonomiavdelningen: Ekonomidirektör Henrik Weimarsson
Telefon: 046-359 50 28

HR-avdelningen: HR-direktör Johanna Holmberg
Telefon: 046-359 53 25

Avdelningen stöd och servicecenter: Servicechef Annika Jonasson
Telefon: 046-359 99 45

Relaterad information