Kultur- och fritidsförvaltningen

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med verksamheterna bibliotek, kultur, fritid och idrott. Förvaltningen samordnar även de kommunövergripande ungdomsfrågorna.

Bibliotek

Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, nio stadsdelsbibliotek och Skolbibliotekscentralen. Bibliotekens uppdrag är att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, främja läsning, tillgång till litteratur, utbildning, forskning och kulturell verksamhet i övrigt. De ska vara öppna och tillgängliga för alla med särskilt fokus på barn, unga och andra prioriterade grupper. Biblioteken har en omfattande programverksamhet för alla åldrar och olika former av uppsökande verksamhet spelar en viktig roll.

Folkbiblioteken

Kultur

Kulturs främsta uppdrag är att stötta och utveckla kultur- och konstlivet i hela Lunds kommun och att synliggöra utbudet för Lundabor och besökare. Kultur är också ansvariga för vissa arrangemang under året, t ex Sommarlund, Vinterlund och Kulturnatten.

Ansiktet utåt är Biljettbyrån, där allmänheten både kan få information om kulturutbudet och boka biljetter. 
Inom kulturområdet finns Kulturskolan Lund, Lunds konsthall, Lunds stadsteater och olika former av kulturstöd.

Kultur

Fritid/öppen ungdomsverksamhet

Målet med den öppna ungdomsverksamheten är att möta målgruppen (ungdomar 12–25 år) där de befinner sig. Fritidsledarna arbetar mobilt och flexibelt på många arenor, såväl dagtid som kvällar och helger. Därutöver finns fasta mötesplatser, både i Lunds tätort och i de östra kommundelarna, där verksamheten skapas och utgår från ungdomarnas egna intressen.

Ung i Lund

Idrott

Idrott tillhandahåller ändamålsenliga idrottsanläggningar i form av idrottshallar, idrottsplatser och specialanläggningar för allmänhet och föreningsliv. Lokalerna bokas och hyrs ut kvällstid och helger utifrån årligen fastställda taxor.

Idrott har även en viktig funktion att stimulera unga och vuxna att vara fysiskt aktiva på sin fritid, bland annat genom stöd till idrottsföreningar. Därför satsar Lunds kommun på att ha ett rikt och varierande utbud av motionsspår, utegym, utomhusidrott och friluftsbad. Vi har också äventyrsbadet Högevall. Utöver detta finns utsökta möjligheter till friluftsliv, inte minst i natur- och friluftsområdet Skrylle.

Idrott, motion och friluftsliv

Kontakta ledningsgruppen på kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef
Mårten Hafström
Telefon: 046-359 5214

Administrativ chef
Michael Holmkvist / Bo Svensson
Telefon: 046-359 43 20

Fritids- och idrottschef
Jari Kajanne
Telefon: 046-359 40 91

TF Bibliotekschef
Emma Lang Åberg
Telefon: 046-359 58 88

Kulturchef
Mårthen Mirza
Telefon: 046-359 5167