Lunds renhållningsverk

Lunds renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen inom Lunds kommun.

Lunds renhållningsverk hämtar hushållsavfall från cirka 57 000 hushåll. Vi hämtar också visst verksamhetsavfall, ansvarar för återvinningsstationer och två återvinningscentraler belägna i Veberöd och Genarp. Verksamheten svarar även för gångbanerenhållning och containerverksamhet.

Det som förr var sopor är i dag resurser som kan återvinnas och bli nya produkter. Verksamheten kännetecknas av att resurser ska sparas och miljön ska skyddas.

Lunds renhållningsverk har i dag olika system för insamlingen av avfall. Det innefattar traditionella kärl, men även underjordiska behållare och snart också en sopsugsanläggning.

Mer om Lunds renhållningsverk

Kontakta Lunds renhållningsverk

Renhållningsdirektör
Therese Fällman
Telefon: 046-359 53 85

Avdelningschef, administration och service 
Agneta Ingemarsson
Telefon: 046-359 53 87

Avdelningschef, drift  
Peter Månsson
Telefon: 046-359 53 03

Har du frågor om ditt abonnemang eller våra tjänster, kontakta kundtjänst på
renhallningsverket@lund.se eller telefon 046-359 53 90.