Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen lyder under miljönämnden. På förvaltningen arbetar personer med en bred kompetens inom verksamhetens ansvarsområde.

Förvaltningen arbetar med miljöfrågor inom följande områden:

  • miljöskydd
  • hälsoskydd
  • livsmedelshantering

I arbetet ingår bland annat strategiarbete, förebyggande arbete, miljöövervakning, tillsyn och information till enskilda och företag.

Vi handlägger till exempel frågor rörande livsmedel, buller, avfall, kemikalier, bekämpningsmedel, fukt, mögel, vatten och avlopp, hygieniska behandlingslokaler, bad, skolor, förskolor, industri, luftkvalitet med mera.

Kontakta ledningsgruppen på miljöförvaltningen

Miljödirektör
Björn Berséus
E-post: bjorn.berseus@lund.se

Biträdande miljödirektör
Rolf Erlandsson
E-post: rolf.erlandsson@lund.se

Om du är osäker på vem som bäst besvarar din fråga kan du i stället skicka e-post till vår allmänna brevlåda eller ringa vår expedition:
Telefon: 046 - 359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se