Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningen stöttar och servar förvaltningarna och de kommunala bolagen i Lund. Vi är organiserade i en stabsavdelning och de tre affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice.

Har du frågor eller synpunkter? Enklaste sättet att komma i kontakt med oss är oftast via vår förvaltningsbrevlåda. Där ser vi till att ditt ärende skickas vidare till den medarbetare som bäst kan hjälpa dig. 

E-post: serviceforvaltningen@lund.se 

Staben

Staben arbetar med att på ett effektivt och tydligt sätt utveckla och stötta förvaltningens verksamhet. Staben omfattar olika funktioner inom strategiskt stöd, verksamhetsstöd och ekonomi. 

 • Stabs- och ekonomichef: Katarina Persson
 • Antal medarbetare: cirka 30

Lundafastigheter

Lundafastigheters uppdrag är att förvalta och tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och bostäder för kommunala behov. Det uppdraget innebär att Lundafastigheter planerar, bygger, förvaltar och underhåller förskolor, skolor, idrottshallar, gruppboenden, badhus, kulturlokaler, brandstationer, butiks- och kontorslokaler för andra kommunala verksamheter och bolag.

Läs mer om våra aktuella byggprojekt

 • Fastighetschef: Pernilla Nevsten 
 • Antal medarbetare: cirka 125
 • Antal objekt: 448. 
 • Årsomsättning: cirka 1 miljard kronor

Lundafastigheters lokaler efter yta, procentsatserna finns i texten på sidan.

 

Fördelning av lokaler och fastigheter (visas även i diagrammet ovan)

 • Skol- och fritidshemslokaler: 50,5 %
 • Förskolor: 8,7 %
 • Kontors- och förvaltningslokaler : 9,8 %
 • Kultur- och idrottslokaler: 14,3 %
 • Daglig verksamhet: 3,4 %
 • Gruppboenden med personal: 5,4 %
 • Kommersiella lokaler: 1,3 %
 • Bostäder: 6,5 %
 • Övrigt (ej inlagt i diagrammet): 4,6 %

Markentreprenad

Markentreprenad ansvarar för anläggning, skötsel, lokalvård och underhåll av utemiljö i hela Lunds kommun. Vi tar hand om parker, gator, torg, naturområden, skolor och förskolor. Vi jobbar också med anläggning av exempelvis fjärrvärme och har beredskap dygnet runt för snöröjning, stormskador och andra hinder som kan dyka upp. Vi ansvarar också för kommunens fordonspark, internpost och tryckeri samt specialtransporter för särskoleelever.

 • Entreprenadchef: Matthias Olsson
 • Antal medarbetare: 225 (plus säsongsanställda)
 • Årsomsättning: cirka 335 miljoner kronor

Måltidsservice

Måltidsservice tillagar mat och transporterar måltider inom förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreboenden. Måltidsservices affärsidé är att på ett kostnadsmedvetet sätt tillaga och leverera välsmakande, näringsrika och kvalitetssäkrade måltider. 

 • Måltidschef: Birgitta Mårtensson Asterland
 • Antal medarbetare: 180
 • Antal kök 28 (varav 25 tillagningskök och 3 mottagningskök)
 • Årsomsättning: 144 miljoner kronor

Kontakta ledningsgruppen på serviceförvaltningen

Servicedirektör
Pål Svensson
E-post: pal.svensson@lund.se  

Entreprenadchef, Markentreprenad
Matthias Olsson
E-post: matthias.olsson@lund.se

Fastighetschef, Lundafastigheter 
Pernilla Nevsten
E-post: pernilla.nevsten@lund.se 

HR-chef (TF)
Jenny Lindberg Hultman
E-post: jenny.lindberghultman@lund.se

Kommunikatör
Thobias Ligneman
E-post: thobias.ligneman@lund.se

Måltidschef, Måltidsservice
Birgitta Mårtensson Asterland
E-post: birgitta.martenssonasterland@lund.se  

Stab- och ekonomichef samt biträdande servicedirektör
Katarina Persson
E-post: katarina.persson4@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/serviceforvaltningen