Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen rapporterar till utbildningsnämnden.

Utbildningsförvaltningen utgörs av följande verksamheter:

  • de fem kommunala gymnasieskolorna Hedda Anderssongymnasiet, Katedralskolan, Polhemskolan, Gymnasieskolan Spyken och Gymnasieskolan Vipan
  • tillsynsansvar för de fristående förskolorna, fritidshemmen och pedagogisk omsorg samt rätt till insyn i de fristående skolorna, såväl grundskolor som gymnasieskolor
  • International School of Lund – Katedralskolan (ISLK) för åldrarna 3–16 år
  • vuxenutbildningen i Lund, som består dels av den kommunala egenregin med svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt kurser på grundläggande och gymnasial nivå (komvux), dels av utbildning som ges av externa utbildningsanordnare som kommunen har avtal med svenskundervisning för invandrare (sfi)
  • Modersmålscentrum i Lund
  • Lunds skolors IKT-team (information, kommunikation, teknik) för de två skolförvaltningarna
  • den samordnande skolhälsovården, bestående av skolöverläkare, samordnande skolsköterska och skolpsykolog
  • utbildningskansliet med gemensam administration för utbildningsförvaltningen

Kontakta utbildningsförvaltningen

E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Telefon (Kristallens medborgarcenter): 046-359 50 00

Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.