Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge stöd, service och omvårdnad till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp i din dagliga livsföring så är du välkommen att kontakta oss.

Verksamhetsplan och internbudget för år 2021

Ansökan om hemvård, särskilt boende eller insatser enligt LSS

Om du vill ansöka om hemvård, särskilt boende eller insatser enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa med funktionsnedsättning (LSS), kontaktar du en av våra biståndshandläggare/LSS-handläggare.

Hitta en handläggare

Vi tillämpar valfrihet

I Lunds kommun tillämpar vi valfrihet inom hemvården, daglig verksamhet, personlig assistans och ledsagar- avlösarservice, vilket innebär att du själv kan välja vem som utför dina insatser.

Kontakta ledningsgruppen på vård- och omsorgsförvaltningen

Förvaltningsdirektör
Anna Borgius
E-post: anna.borgius@lund.se
Telefon: 046-359 82 02

HR-chef
Johanna Bredmar
E-post: johanna.bredmar@lund.se
Telefon: 046-359 82 42

Ekonomichef
Per Lövgren
E-post: per.lovgren@lund.se
Telefon: 046-359 83 60

Myndighetschef
Lena Carlereus
E-post: lena.carlereus@lund.se
Telefon: 046-359 63 66

Kvalitetschef
Susanne Berg
E-post: susanne.berg@lund.se
Telefon: 046-359 76 12

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Susanne Leijon
E-post: susanne.leijon@lund.se
Telefon: 046-359 54 91

Verksamhetschef hemvård, rehabilitering och service för seniorer
Niclas Snygg
E-post: niklas.snygg@lund.se
Telefon: 046-359 82 73

Verksamhetschef för särskilt boende
Veronica Welin
E-post: veronica.welin@lund.se
Telefon: 046-359 83 42

Verksamhetschef boende LSS
Mia Löveråsen
E-post: mia.loverasen@lund.se
Telefon: 046-359 62 00

Verksamhetschef stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning
Anne Bing Tingström
E-post: anne.bingtingstrom@lund.se
Telefon: 046-359 82 20