Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 65 ledamöter och 36 ersättare, där alla kommunens politiska partier är representerade. Ledamöterna väljs av kommunens invånare vart fjärde år.

Kommunfullmäktige beslutar i frågor som är av principiellt avgörande karaktär, som kommunens inriktning, verksamhet och ekonomi. Fullmäktige beslutar exempelvis om budget, skattesats, avgifter för kommunal service samt den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Så här kan du följa kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträden är också i fortsättningen öppna för allmänheten för dig som vill närvara på plats. Utifrån rådande läge med coronaviruset och riskerna för smittspridning rekommenderas du däremot att i första hand följa sammanträdet via kommunens webbsändning.

Du kan se sammanträdet via en webbsändning, antingen medan sammanträdet pågår eller i efterhand. Följer du sammanträdet i efterhand kan du också välja vilka ärenden du vill se. 

Här kan du följa webbsändningen från

Kommunfullmäktige 2021-09-30

Kommunfullmäktige 2021-08-26

Kommunfullmäktige 2021-07-06

Kommunfullmäktige 2021-06-22 del 1

Kommunfullmäktige 2021-06-22 del 2

Kommunfullmäktige 2021-06-23 del 1

Kommunfullmäktige 2021-06-23 del 2

Här kan du se tidigare webbsändningar från kommunfullmäktige

Här hittar du sammanträdestider och protokoll för kommunfullmäktige

Valresultat, mandatfördelning

Resultatet efter valet 2018 ger denna mandatfördelning i kommunfullmäktige (med 2014 års resultat inom parentes):

  • Moderaterna (M): 11 (13)
  • Centerpartiet (C): 4 (3)
  • Liberalerna (L): 9 (7)
  • Kristdemokraterna (KD): 2 (2)
  • Socialdemokraterna (S): 13 (15)
  • Vänsterpartiet (V): 6 (5)
  • Miljöpartiet de gröna (MP): 6 (9)
  • Sverigedemokraterna (SD): 6 (5)
  • Feministiskt initiativ (FI): 2 (2)
  • FörNyaLund (FNL): 6 (4)

Sammanlagt har vi i Lund 65 mandat i kommunfullmäktige. Valdeltagandet år 2018 i Lund var 86,37%.

Stapeldiagram som visar mandatfördelningen i Lunds kommunfullmäktige under mandatperioden 2018–2022.

Bildtext: Stapeldiagram som visar mandatfördelning i Lunds kommunfullmäktige för innevarande mandatperiod 2018–2022. Lund styrs av den så kallade Lundakvintetten, som består av de fem partierna Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och FörNyaLund. Siffrorna inom parentes nederst visar förändringen jämfört med valet 2014.

På Valmyndighetens webbplats kan du läsa mer om valet 2018, ta del av statistik och röstfördelningen i de olika valkretsarna.

Valresultatet 2018 hos Valmyndigheten

 

Tidigare webbsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden, från 2015 och framåt.

Kommunfullmäktige november 2020 och framåt

Kommunfullmäktige 2021-08-26

Kommunfullmäktige 2021-07-06

Kommunfullmäktige 2021-06-22 del 1

Kommunfullmäktige 2021-06-22 del 2

Kommunfullmäktige 2021-05-27

Kommunfullmäktige 2021-04-29

Kommunfullmäktige 2021-03-18 del 1

Kommunfullmäktige 2021-03-18 del 2

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-18 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-01-27 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-17

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-26, del 1

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-26, del 2

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-26, del 3

 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-25, del 1

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-25, del 2

Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-25, del 3

Kommunfullmäktige augusti 2016 till oktober 2020

Kommunfulmäktiges sammanträden 2016-08-25 till 2020-10-29

Kommunfullmäktige januari 2015 till juni 2016

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-16 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-06-15 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-04-28

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-03-31

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-02-25

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-01-28

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-17

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-26

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-29

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-24

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-27

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-11

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-10

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-23

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-26

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-02-26

Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-29

Här ser du ledamöter i kommunfullmäktige i Lunds kommun.

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kommunfullmaktige