Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens ”regering” och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Lund består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande ansvara för att utveckla den kommunala verksamheten, leda och samordna kommunens angelägenheter, ansvara för särskilda verksamheter och främja långsiktig hållbarhet.

Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet, men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Här hittar du mötestider och protokoll för kommunstyrelsen

Här kan du läsa mer om ledamöterna i kommunstyrelsen. Klicka på namnen för mer information.

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag