Habostyrelsen

Habostyrelsens uppdrag är att på Habo Gård planera, utveckla och tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens egna verksamheter men även för lundabaserade organisationer som har verksamhet för seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Uppdraget innefattar också att driva och utveckla verksamhet med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet för i första hand äldre medborgare och medborgare med olika slags funktionsnedsättningar. Detta genom att erbjuda aktiviteter i en naturnära och lantlig miljö.

Habostyrelsen ska även, i samarbete med Habostiftelsen, aktivt leda och följa upp drift och utveckling av lokaler, anläggningar och verksamhet så att dessa håller god kvalitet, är effektiva och bidrar till hållbar utveckling.

Mötestider, handlingar och protokoll för Habostyrelsen

Detta är Habo Gård