Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet samt kommunövergripande ungdomsfrågor.

Denna nämnds förvaltning är kultur- och fritidsförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för kultur- och fritidsnämnden

Så här arbetar kultur- och fritidsförvaltningen

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag