Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer.

Miljönämnden är en myndighetsnämnd och nämndens verksamhet är i huvudsak reglerad i lagar och författningar. De viktigaste lagstiftningarna är miljöbalken och livsmedelslagen. Miljönämndens förvaltning är miljöförvaltningen.

Mötestider, handlingar och protokoll för miljönämnden

Miljöförvaltningens uppdrag