Överförmyndarnämnden

I varje kommun ska finnas en överförmyndarfunktion. I Lunds kommun finns en överförmyndarnämnd, vars ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Nämnden sammanträder en gång i månaden och vid behov.

Förvaltningen kring att utse lämpliga personer som gode män, förvaltare och förmyndare sköts av överförmyndarenheten och dess tjänstemän.

Mötestider, handlingar och protokoll för överförmyndarnämnden

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag