Renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsstyrelse har hand om den renhållning som enligt lag, författning eller lokal förordning tillkommer kommunen.

Renhållningsstyrelsen bistår i övrigt kommuninvånarna med sådana tjänster inom renhållningsområdet som de efterfrågar, och som är lämpliga att sköta i kommunal regi. Inom renhållning ryms sophämtning, avfallshantering och gaturenhållning.

Renhållningsstyrelsens förvaltning sköts av Lunds renhållningsverk.

Mötestider, handlingar och protokoll för renhållningsstyrelsen

Lunds renhållningsverks sida

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag