Valnämnden

Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar.

Valnämndens mötestider, handlingar och protokoll

Nästa val

Nästa val, valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, hålls i september 2022.

Våra allmänna val

Vallagen

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar. Det är kommunen som själv bekostar det som kommunen, valnämnden och valförrättarna ska utföra. För anordnandet av förtidsröstning utgår statsbidrag enligt en särskild beräkningsmodell.

Röstning i vallokal

Huvuddelen av all röstning i valet äger rum i vallokalen på valdagen. Då går du till den vallokal som hör till det valdistrikt där du bor. Alla vallokalerna i Lund är öppna klockan 08.00–21.00 vid val till Europaparlamentet och klockan 08.00–20.00 vid de allmänna valen. Uppgift om din vallokal får du på det röstkort som skickas ut till dig inför varje val. För att kunna rösta måste du kunna styrka vem du är, det vill säga ha med dig legitimation med ett foto på.

Förtidsröstning

Om du är förhindrad att rösta i din vallokal på valdagen kan du förtidsrösta. Det kan du göra under 18 dagar före valdagen och även på själva valdagen. Valnämnden ansvarar också för att anordna all förtidsröstning i kommunen inför varje val. För att kunna förtidsrösta måste du kunna styrka vem du är, det vill säga ha med dig legitimation med ett foto på. Du måste också ha med dig ditt röstkort, eftersom det ska användas då din röst skickas till rätt valdistrikt.

Om du är utomlands innan valet ska hållas kan du förtidsrösta på den plats du befinner dig. Upplysningar om hur det går till finns på valmyndighetens webbplats.

Valmyndighetens webbplats

Röstmottagare

Förutom att anskaffa den materiel och de lokaler som krävs för att genomföra valet, svarar valnämnden för att rekrytera och utbilda tillräckligt antal röstmottagare och annan personal.

vill du arbeta som röstmottagare? Anmäl dig här!

Tidigare års möten och protokoll

Här hittar du protokoll från januari 2019 och tillbaka. Protokoll från februari 2019 och framåt publiceras via plattformen möten Lund.

Se aktuella kallelser, protokoll och beslutsunderlag