Lunds brottsförebyggande råd

Lunds Brottsförebyggande Råd, LBRÅ, ska arbeta för att skapa en tryggare kommun att bo, leva och arbeta eller studera i. Rådet består av både kommunala företrädare och personer från andra verksamheter, som exempelvis närpolisen.

Till grund för det brottsförebyggande arbetet i Lunds Brottsförebyggande Råd ligger en överenskommelse mellan Lunds kommun och lokalpolisområde Lund med årliga åtgärder. Lunds Brottsförebyggande Råd är sammansatt av kommunala politiker och tjänstemän samt företrädare för andra verksamheter inom samhället.

Arbetet samordnas av en koordinator, med hjälp av en mindre arbetsgrupp bestående av lokalpolisområdeschef samt kommunala företrädare. 

Lunds Brottsförebyggande Råd arbetar med social prevention i form av välfärdsreformer och arbete mot riskgrupper, samt med situationell prevention, vilket innebär att förändra situationer som inbjuder till brott. 

Sammankallande

Anna Sjöstrand
Telefon: 046-359 31 54
E-post:anna.sjostrand@lund.se

Sociala insatsgrupper

Lund är också en av de kommuner i Sverige somarbetar med sociala insatsgrupper för att förhindra eller tidigt bryta kriminalitet hos ungdomar.