Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds funktionshinderföreningar.

Vad gör funktionshinderrådet?

I funktionshinderrådet informerar kommunen om verksamheten, planerade förändringar och om resultat av olika åtgärder som är eller kan bli aktuella för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet är också med och tar fram planen för delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i Lunds kommun.

Kommunala funktionshinderrådet sammanträder minst fyra gånger per år.

Regler för kommunala råd

Vilka personer ingår i rådet?

Rådet består av ledamöter från olika nämnder och funktionshinderföreningar. Rådet kan kalla in ledamöter från exempelvis LKF. Ordföranden i rådet utses av kommunstyrelsen och vice ordförande utses bland företrädare för funktionshinderföreningarna.

Kontakta oss

Anne Jüriado Kammenhed, sekreterare
Telefon: 046-359 45 50
E-post: funktionshinderradet@lund.se

Föreningsrepresentanter under mandatperioden 2019–2022

Lundabygdens Dövas Förening

Annett Rosenlind

Sydskadades riksförbund (SRF) Lundabygden

 1. Lars Eisner
 2. Ann-Christin Fast

Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) Lund 

 1. Mai Almén
 2. Anders Sjögren
 3. Carolina Nordbeck
 4. Gerd Johansson
 5. Helena Fernholm
 6. Jeanette Persson
 7. Lars A Ohlsson
 8. Mats-Peter Nilsson
 9. Nilla Bolding
 10. Oskar Krantz
 11. Vakant
 12. Vakant

Ledamöter från Lunds kommun

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/kommunalafunktionshinderradet