Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för dialog mellan Lunds kommun och Lunds pensionärsorganisationer.

I kommunala pensionärsrådet informerar kommunen om sin verksamhet, om planerade förändringar samt om resultat av olika åtgärder som har betydelse för äldre personer. Pensionärsorganisationerna informerar om och ger förslag till lämpliga förändringar och åtgärder i den kommunala verksamheten. Rådet ska också medverka i utarbetande och uppföljning av planer och program som berör äldre i kommunen.

Rådet är knutet till kommunstyrelsen och består av ledamöter från vissa kommunala nämnder, och från pensionärsorganisationer och föreningar i Lund. Kommunstyrelsen utser rådets ordförande. Vice ordförande utses bland ledamöterna från pensionärsorganisationerna. Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Sammanträdestider 2021

  • 23 mars kl. 15-17
  • 18 maj kl. 15-17
  • 7 september kl. 15-17
  • 23 november kl. 15-17

Kontakt

Helena Falk, nämndsekreterare i vård- och omsorgsnämnden
E-post: helena.falk@lund.se
Telefon: 046-359 54 05

Kallelser och protokoll

Representanter i kommunala pensionärsrådet

Representanter
Representanter och ordförande

Relaterad information