Kommunala studentrådet

Kommunala studentrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunpolitiker och företrädare för Lunds studentorganisationer.

Ordförande är kommunalråd Fredrik Ljunghill (M), som också har ansvar för studentfrågor i kommunpolitiken. Vice ordförande för rådet 2021/2022 är Lunds universitets studentkårers ordförande Emma Svensson. Rådet sammanträder 4–6 gånger per år.

Kommunala studentrådet ska medverka i utarbetande och uppföljning av Lunds kommuns handlingsplan för studentsamverkan. Exempel på frågor som har tagits upp i tidigare råd är studenters trygghet, bostadssituationen för studenter samt de internationella studenternas situation i Lund. Lär mer om rådets arbete i föredragningslistor och protokoll som finns listade nedan.

Sammanträdestider 2021

  • Tisdag 14 sep kl 18-20 

  • Tisdag 26 okt kl 18-20

  • Torsdag 2 dec kl 18-20

Kontakt

För mer information om studentrådet, kontakta

Jeanette Lunde, sekreterare kommunala studentrådet och universitets- och studentsamordnare
E-post: jeanette.lunde@lund.se
Telefon: 046-359 30 51

Representanter i kommunala studentrådet

Representant
1. Ordförande
2. Ledamöter