Sammanträdestider för samtliga nämnder

Sammanträdestiderna för samtliga nämnder finns publicerade i verktyget Meetings Plus. Där finns också sammanträdeshandlingar och protokoll.

Tider för kommande sammanträden i nämnderna finns publicerade här

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/sammantradestider