Kommunfakta

Hur är det – blir Lundaborna fler eller färre? Hur hög var kommunalskatten för två år sedan? Hur många hus byggs det i Lunds kommun? Och hur finansieras egentligen kommunens verksamhet?

Lund är Sveriges tolfte största stad och fortsätter att växa. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Lunds kommun 125 941 invånare.

Lunds vänorter

  • Borgå, Finland
  • Hamar, Norge
  • Dalvik, Island
  • Viborg, Danmark
  • Greifswald, Tyskland
  • León, Nicaragua
  • Nevers, Frankrike
  • Zabrze, Polen

Vänorter i världen

Företag i Lund

Lund är rätt ställe att vara i just nu, inte minst med tanke på de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS som nu växer fram. Här finns ett starkt forskningsbaserat globalt näringsliv. Exempel på globala företag med rötterna i Lund är Tetra Pak, Sony, Alfa Laval, Axis och Ericsson.

Företagande och näringsliv i Lund

Lunds kommuns kvalitet i jämförelse med andra kommuner

Jämförelser görs med andra kommuner för att kunna utvärdera resultat och kvalitet på kommunens tjänster. Lund deltar i Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK. 

Kommunens kvalitet i jämförelse

Relaterad information