Stipendier och stiftelser

Lunds kommun delar ut stipendier och medel ur ett antal stiftelser som privatpersoner, föreningar eller andra organisationer kan ansöka om pengar från. Ändamålet för de olika stipendierna och stiftelserna varierar.

Stipendier och stiftelser inom kultur och idrott

Kultur- och fritidsförvaltningen har flera stipendier och fonder som privatpersoner, föreningar och andra organisationer kan söka pengar från. 

Stiftelser inom kultur och idrott är:

  • Frida och Otto Janssons fond
  • Lunds Café AB fond
  • Kulturstipendium
  • Idrottsstipendium
  • Ungdomsledarstipendium

Här hittar du alla stipendier inom kultur och idrott

Stiftelser med sociala ändamål

Fond för sjuka och behövande

Denna stiftelse kan man ansöka om två gånger per år. Ansökningstid är 1 mars–30 april respektive 1 september–31 oktober.
Fonden för sjuka och behövande, med ansökningsformulär

Övriga stiftelser

Lunds kommun förvaltar flera stiftelser med olika ändamål:

  • Hanna och Johan Willhards donationsfond
  • Bengta Pålssons fond
  • Majken Edfeldt-Kuptschas fond
  • Stiftelsen Lunds kommuns skolors samfond nr 4
  • Stiftelsen Magistratens i Lunds änke- och pupillkassas fond

Ansökningsformulär och ansökningstider för övriga stiftelser

Vad är ett stipendium?

Stipendium är en form av penninggåva som delas ut till de ansökande. Till skillnad från ett pris, som brukar utdelas som belöning, brukar stipendier vara avsedda för någon framtida utgift och öronmärkta till ett specifikt ändamål. Stipendiet kan finansieras av kommunen, eller av stiftelser som förvaltas av kommunen. 

Vad är en stiftelse?

En stiftelse bildas genom donation av pengar från ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Om kommunen väljer att ta emot donationen är det kommunstyrelsen som därefter är ansvarig förvaltare. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för alla stiftelser.
Här finns fler frågor och svar om stiftelser samlade

Olika regler för olika stiftelser

Varje stiftelse har sina särskilda regler som bestämts av den som donerat pengarna. Reglerna brukar oftast säga vad ändamålet är, vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Till exempel kan en stiftelses regler kräva att den som söker bor på en särskild plats.

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Om du vill leta efter andra stiftelser kan du på länsstyrelsernas webbplats för stiftelsesök söka efter samtliga registrerade stiftelser i Sverige. Där kan du söka utifrån ett specifikt syfte eller namn.
Sök i länsstyrelsernas databas

 

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/stipendier