Tätorter i kommunen

Lunds kommun består av de nio tätorterna Dalby, Genarp, Lund, Revingeby, Stångby, Södra Sandby, Torna Hällestad, Vallkärra och Veberöd. Här hittar du snabba fakta, aktiviteter och historia om dem.

Dalby

Dalby är en tätort med anor. Namnet härstammar från 1100-talet och orten är hem för Nordens äldsta stenkyrka, Dalby kyrka. I dag bor här 6 800 invånare med en medelålder på 40 år. I Dalby ligger även Sveriges minsta nationalpark, Dalby Söderskog.

Upptäck Dalby

Genarp

Genarp är en pärla som ligger på gränsen till Romeleåsen. Här finns fina slott och vacker natur, som bland annat naturreservaten Risen och Häckeberga fälad. Visste du att den första industriroboten som Asea tillverkade såldes till ett företag i Genarp?

Upptäck Genarp

Lund

Tätorten Lund har 91 755 invånare med en medelålder på 38 år. Domkyrkan från 1100-talet och det världskända universitetet från 1600-talet har båda präglat staden, som i dag är synonym med historia, kultur, kunskap och innovationer. Uppfinningar som den konstgjorda njuren, ultraljudsröntgen, pacemakern och Bluetooth är alla exempel på saker som är framtagna i Lund. Just nu växer dessutom ett helt nytt område fram i Lund, Brunnshög, där forskningsanläggningarna MAX IV och ESS lägger grunden för materialforskning i världsklass. 

Lunds tätort − detaljplaner på gång

Byggprojekt i Lund

Upptäck Lund på 48 timmar

Cykla i Lund

Revingeby

Revingeby har 529 invånare med en medelålder på 40 år. I Revingehed finns Sveriges största pansarövningsfält och här har också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, verksamhet, där de bland annat bedriver utbildningar. Det är en by med anor. Bland annat byggdes Revinge kyrka på 1100-talet. 

Revingehallen

Krankesjön

Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Tåget har präglat samhällets framväxt och kommer fortsätta att spela en viktig roll i framtiden. Att Stångby är en ort som växer märks också på medelåldern, 31 år – klart lägst i hela kommunen!

Upptäck Stångby

Södra Sandby

Här hittar du Skrylle, som är Lunds största natur- och fritidsområde och ett av kommunens mest besökta utflyktsmål. Byskolan i Södra Sandby är flerfaldigt prisad för sin skolmat. Visste du att det har hittats en silverskatt i Södra Sandby?

Upptäck Södra Sandby

Fågelsångsdalen

Sularpskärret

Torna Hällestad

I Torna Hällestad bor det runt 600 personer och byn har en gammal historia. Kyrkan är från 1100-talet, men människor har bott här längre än så. Bland annat finns det tre runstenar infogade i kyrkans yttre mur. Byn har en stark gemenskap och runtomkring finns det vacker natur, med bland annat Kaninlandet och Trollskogen. 

Torna Hällestads pistolskytteklubb

Tornavallen

Vasaholms ridskola

Gryteskog

Hällestads åsar

Kaninlandet

Prästaskogen

Vallkärra

I Vallkärra bor det ca 400 invånare och orten har en gammal historia. 1676 utkämpades slaget vid Lund mellan Sverige och Danmark, och den avgörande striden stod på markerna mellan Nöbbelöv och Vallkärra. 

Stävie ryttarförening

Nöbbelövs mosse

Veberöd

Veberöd har ett rikt och engagerat föreningsliv och driver på för hållbar landsbygdsutveckling. Naturreservatet i Klingavälsåns dalgång börjar här. Visste du att Veberöd har sitt eget LoRa-nätverk (LoRa står för Long Range och är en trådlös digital dataöverföringsteknik) och ligger långt framme när det gäller digitalisering?

Upptäck Veberöd