Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Tåget har präglat samhällets framväxt och kommer fortsätta att spela en viktig roll i framtiden. Att Stångby är en ort som växer märks också på medelåldern, 31 år – klart lägst i hela kommunen!

Snabbfakta om Stångby

Folkmängd: 1 957 (2020)

Medelålder: 32 år

Flyttnetto: -75 (2020)

Invånartäthet: 1 907 invånare per kvadratkilometer (2015)

Idrott och aktiviteter

Det finns många aktiva föreningar i Stångby och du kan enkelt ta dig ut i de vackra omgivningarna för en promenad eller joggningstur. 

Nöbbelövs mosse

Stångby mosse

Tornhallen

Torns ryttarförening

Bygg- och utvecklingsprojekt i Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Från år 2000 har antalet invånare tredubblats, och de kommande åren förväntas befolkningen öka till 5 000 personer. Lunds kommun tycker att det är viktigt att det utvecklas mötesplatser, verksamheter och aktiviteter i Stångby.

Planerade byggprojekt i Stångby

Under våren har det pågått en idétävling om hur Torngården ska kunna användas i framtiden. I dag använder biblioteket rum på nedervåningen och ett på övervåningen, medan de andra rummen inte utnyttjas. 

Torngårdens framtid i Stångby

Bibliotek

Stångbys bibliotek finns inne i Torngården på Vallkärravägen 16 och du hittar aktuella öppettider hos folkbiblioteken.

Folkbibliotekens öppettider

Skolor och förskolor i Stångby

I Stångby finns det två kommunala förskolor.

Hitta rätt förskola för dig

I Stångby finns två kommunala grundskolor. 

Lista över grundskolor i Lunds kommun

Stångbys historia

Det finns många fornlämningar i området runt Stångby som visar att människor har bott i området långt tillbaka i historien. Stångby kyrka, som ligger strax nordväst om Stångby stationssamhälle, byggdes i slutet av 1100-talet. Husen växte fram runt kyrkan. 

När stambanan drogs mellan Lund och Eslöv 1859 skapades en hållplats i Stångby, som hörde till Vallkärra socken. Eftersom det redan fanns en hållplats i Vallkärra föreslog SJ att hållplatsen skulle kallas för Stångby. Stationshuset byggdes 1901 och detta blev starten för Stångby stationssamhälle. Under 1920- och 1930-talen började fler hus att byggas, och i början av 1940-talet bodde 135 personer i samhället. Denna ökning fortsatte och 1951–52 skapades Torns kommun med Stångby som huvudort. Under 1960-talet fortsatte Stångby att växa både öster om järnvägen och norr om Vallkärravägen. Från 1960 till 1980 ökade befolkningen från 289 till 812 personer. Nästa stora ökning kom i början av 2000-talet med 1 218 invånare 2010. 

Torngården byggdes som en prästgård 1934 och användes som tjänstebostad fram till 1963, då huset gjordes om till kommunhus. När Torns kommun 1966 blev en del av Lunds kommun användes Torngården som församlingsgård och pastorsexpedition till 1994. Sedan dess har biblioteket funnits på första plan. Nu pågår det diskussioner om hur Torngården kan användas på fler sätt. 

Torngårdens framtid i Stångby

Kulturmiljöunderlag för Stångby stationssamhälle beskriver mer ingående områdets historia. 

Kulturmiljöunderlag Stångby stationssamhälle

Vill du veta mer om Stångbys historia finns det mycket material hos Stadsarkivet. 

Sök i stadsarkivet