Kommunikation, grafisk profil

Den gemensamma kommunikationsplattformen fungerar både som riktlinjer och som stöd.

Kommunikationsplattform

Plattformen beskriver arbetet med kommunikation, varumärke, profilering och marknadsföring för de kommunala verksamheterna i Lund. Den gäller för samtliga medarbetare, enheter, avdelningar, förvaltningar, bolag, stiftelser och, självklart, det kommunövergripande arbetet. 

Kommunikationsplattformen innehåller bland annat:

  • kommunikationspolicy
  • principer för kommunikationen
  • kännetecken för kommunikationen
  • varumärke och varumärkesarkitektur
  • grafisk profil

Kommunikationsplattformens syfte är att stödja kommunens arbete i kommunikations- och marknadsföringsfrågor.

Kommunikationsplattform Lunds kommun

Grafisk profil

Lunds kommuns grafiska profil ska bidra till att arbetet med kommunikation blir enklare och tydligare.

Grafisk manual för Lunds kommun

Logotypen är den starkaste och tydligaste gemensamma markören för Lunds kommun som organisation. Den berättar om vem som är avsändare samt står som garant för den kvalitet som kommunen ska erbjuda. 

Vår logotyp