Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Lunds publiceras på denna sida.

2022-01-20

Milstolpe för omvandlingen av Västerbro

Första bostadskvarteret kan snart börja byggas på Västerbro. Byggnadsnämnden har antagit detaljplanen som innebär en omvandling från verksamhetsområde till drygt 200 nya bostäder och två butikslokaler. – Efterfrågan av centrala bostäder är stor och det gläder mig att vi snart kan få se ett smakprov på nya Västerbro, säger Klas Svanberg (M), byggnadsnämndens ordförande.

2022-01-17

Så nöjda är lundaborna enligt SCB:s medborgarundersökning

Lundaborna är mycket nöjda med Lunds kommun som plats att bo och leva i. Det visar resultatet från Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning, som genomförts under hösten. SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunerna och skickades i år till 1 600 slumpvis utvalda lundabor, varav 41 procent besvarade enkäten.

2022-01-14

Lägesbild fredagen den 14 januari med anledning av arbetet med covid-19

Ansträngt läge inom vård- och omsorgs verksamheter, begränsat antal gäster vid borgerliga vigslar och anpassningar efter de nya nationella åtgärderna. Det är några av frågorna som för tillfället hanteras i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-12-23

Lägesbild torsdagen den 23 december med anledning av arbetet med covid-19

Konsthallen, Högevall och biblioteken inför maxantal i sina lokaler samt att det sker förändringar i vård- och omsorgs träffpunkter och restauranger. Det är några av åtgärderna inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-12-16

Lägesbild torsdagen den 16 december med anledning av arbetet med covid-19

150 handlare anslutna till kommunens digitala presentkort och ett nytt vaccinationstillfälle för elever mellan 12-15 år erbjuds på kommunens grundskolor. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-12-16

Pressinbjudan: Vad händer på Sankt Hans backar?

Sankt Hans backar - en av Lunds största och mest populära parker står inför en större omdaning. Våren 2021 antog tekniska nämnden en utvecklingsplan som genomförs i etapper under de närmaste åren. Första etappen har inletts och nu är Norra Fäladens första utegym klart. Arbetet med att förvandla amfiteatern till en riktig arrangemangsscen startar i början av nästa år. Välkommen att höra mer om utve

2021-12-14

Lund värdstad för SM i sprintorientering 2023

I maj 2023 blir det fullt fokus på skarpt lokalsinne i Lund. Det står klart sedan staden nu utsetts till värdstad för SM i sprintorientering. 

2021-12-13

Beslut om riktlinjer för medborgarbudget i byarna

Medborgarbudget är ett tvåårigt projekt som ska tillvarata de idéer som finns bland invånarna i områdena utanför Lunds tätort. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om riktlinjer och arbetsprocess för projektet medborgarbudget för byarna.

2021-12-13

Vaccinationskrav införs vid nyanställning

Kommunstyrelsen i Lund har idag beslutat om att införa vaccinationskrav vid nyanställning. Kravet gäller endast för tjänster där vaccineringen framstår som berättigad. Under utredningen har ett övergripande arbetsgivarperspektiv lyfts, eftersom frågan kan ha betydelse flera verksamheter i kommunen.

2021-12-13

Frivilligkraft - en möjlighet att ge och få hjälp

Nu lanseras Frivilligkraft - en webbapp som möjliggör för Lundaborna att ge och ta emot hjälp. Målet är att Frivilligkraft ska fungera som "en väg in" för alla volontäruppdrag från Lunds kommun och idéburen sektor.

2021-12-09

Porten till Västerbro tar form

Tre kvarter, en fristående signaturbyggnad och Västra Esplanaden som ger nya möjligheter att röra sig igenom området, det är planförslaget som byggnadsnämnden beslutade om under torsdagen. I januari är det dags för samråd.

2021-12-09

Färre förändringar efter att Genarpsbor sagt sitt

Inriktningsbeslutet för centrum i Genarp är fattat och planprogrammet är klart. Utveckling av centrum har välkomnats men under samrådet kritiserades föreslagen bebyggelse i Fjärilsparken från flera håll. Förslagen har justerats och i den slutgiltiga versionen är husen i parken borta. – Jag är glad att vi kunnat tillgodose flera av de yttranden som kom in under samrådet och att vi nu har ett plan

2021-12-08

Pressinbjudan: InfoPoints i Lund

Nu startar äntligen nätverket av officiella InfoPoints med turistservice runt om i hela Lunds kommun. Ambitionen är att nå besökarna mer och bättre genom att vara där de är och rör sig under besöket i Lund. Inledningsvis handlar det om att sluta avtal med samarbetspartners och utbilda ambassadörer till att bli proffs på värdskap och på att informera om Lund för besökare och lundabor.

2021-12-07

Lägesbild tisdagen den 7 december med anledning av arbetet med covid-19

Tre skolklasser i grundskolan har övergått till distansundervisning, samtliga särskilda boenden för äldre är färdiga med den tredje vaccinationsdosen och Lunds kommun fortsätter att uppmana alla att följa myndigheternas råd och rekommendationer för att minska smittspridningen. Det är några av frågorna som hanterats under tisdagen i Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-12-06

Lunds kommuns första familjecentral – Fäladsfamiljen – invigdes av barn, föräldrar och politiker

Idag invigdes familjecentralen Fäladsfamiljen – en mötesplats för föräldrar och barn i åldern noll till sex år. Bandet klipptes av statsråd Morgan Johansson (S) som själv varit med sina barn på öppna förskolan under deras uppväxt. På familjecentralen finns barnavårdscentral, öppen förskola, socialrådgivning och barnmorskemottagning. Allt samlat under ett tak.

2021-12-02

Pressinbjudan: Hemlig bok till vårens bokcirkel avslöjas

I nästa vecka offentliggör Folkbiblioteken i Lund vilken bok som spelar huvudrollen i vårens stora läshändelse – Lund läser. Press och allmänhet är välkomna att delta vid offentliggörandet på Stadsbiblioteket i Lund. Gratis exemplar av boken delas ut till besökare.

2021-12-02

Pressinbjudan: Lunds kommun lyfter alla frivilliga samhällsarbetare!

Den 5 december infaller internationella frivilligdagen, något som Lunds kommun firar den 7 december med ett fullspäckat program på Mejeriet samt via en digital sändning. Intressanta talare från olika organisationer men också utnämnandet av årets frivilliga samhällsarbetare 2021 står på programmet. Anmäl gärna din redaktions medverkan senast den 6 december till press@lund.se

2021-12-01

Lundaspelen beviljas ekonomiskt stöd

Lundaspelen har stora ekonomiska utmaningar på grund av begränsningar som coronapandemin medfört. Kommunstyrelsen i Lunds kommun har beviljat Lundaspelen ekonomiskt stöd om 600 000 kronor.

2021-11-30

Pressinbjudan: Invigning av Lunds kommuns första familjecentral – Fäladsfamiljen

Klockan 10-12 den 6 december inviger vi familjecentralen Fäladsfamiljen – en mötesplats för föräldrar och barn i åldern noll till sex år. Här finns barnavårdscentral, öppen förskola, socialrådgivning och barnmorskemottagning. Allt samlat under ett tak. Anmäl gärna din redaktions medverkan till press@lund.se senast den 3 december.

2021-11-26

Lägesbild fredagen den 26 november med anledning av arbetet med covid-19

Från den 1 december införs krav på att visa upp vaccinationsbevis vid vissa inomhusevenemang med över 100 personer i publiken. I Lunds kommun innebär det bland annat att några av Vinterlunds arrangemang och vissa evenemang på Stadsbiblioteket och Stadsteatern kommer att kräva vaccinationsbevis.

2021-11-25

Gallerist tar hem Lunds kulturpris 2021

Ikväll den 25 november på kultur- och fritidsnämnden sammanträde beslutades det att premiera och uppmärksamma Lunds kultur- och idrottsaktörer. 115 000 kr ska delas ut i form av priser och stipendier, däribland Lunds kulturpris och Lundapokalen.

2021-11-24

Sveaviken Bostad vann ”andra chansen” i centrala Brunnshög

Nu står det klart att det blir vindkraft, demonterbara och flyttbara byggnader med smart energi, lokal odling och återbrukslokal som blir nästa spetsprojekt i centrala Brunnshög. Efter markanvisningstävlingen får Sveaviken Bostad chansen att förverkliga sina projekt i tre bostadsbyggrätter längs Solbjersvägen.

2021-11-24

Nu börjar Vinterlund!

Vintern i Lund rivstartar på fredag då operasångaren Rickard Söderberg håller talet till julen och tänder julgranen på Stortorget. Samtidigt öppnar också isbanan för säsongen och på lördag blir det festlig julparad där alla är välkomna att vara med.

2021-11-23

Skolsatsning på ungas mående inom klimatfrågor

Genom ”Klimatsmart skola” ska Lunds kommun sätta fokus på elevers klimatoro och på hur oron kan hanteras på bästa sätt inom undervisningen. Projektet ska bidra till ett bättre mående bland unga men också till ett större engagemang för miljö- och klimatfrågor. Pilotprojektet, som beviljats pengar via Lunds kommuns klimatfond, ska genomföras på Fäladsskolan i Lund.

2021-11-23

Urban konst fortsätter att ta plats i Lund

Nu installeras det tredje och sista konstverket för årets LundART. Konstnären Runo Lagomarsino, född och uppvuxen i Lund, presenterar ett nyproducerat verk som billboard på Bredgatan 20a.

2021-11-23

Urban konst tar plats i Lund

LundART kan nu presentera nästa steg i etableringen av urbana konstverk för Lunds innerstad. Konstverk i billboard-format kommer installeras på Lunds Centralstation, närmare bestämt i de tre trappuppgångar som förbinder gångtunneln med perrongerna. Först ut är konstnären och serietecknaren Ester Eriksson. Invigning fredagen den 29 oktober, kl 15. Lunds Centralstation, Bangatan 1.

2021-11-18

Grantändning inviger juleljuset över hela kommunen

Utsmyckning pågår! Just nu håller Lunds kommun på att kläs om till vinterskrud för att välkomna julen. I år blir det lite extra av allt – även i de östra tätorterna.

2021-11-15

Klimatmötet COP26 är över – så tar Lund vid

Klimatmötet COP26 är över – så tar Lund vid. Vi har nåtts av både framgångar och motgångar i det internationella arbetet. Lunds kommuns mål om att vara klimatneutralt till 2030 står fast – och det berör alla som bor och verkar inom Lunds kommungräns. Här är exempel på vad som är på gång i kommunen.

2021-11-09

Kvittot från årets trygghetsmätning: Lund är en trygg och säker kommun

Förbättringar på nästan alla punkter och det bästa samlade värdet på flera år. Det visar resultatet för Lunds kommun i årets trygghetsmätning. Trygghetsmätningen är ett viktigt verktyg för polisen och Lunds kommun när det gäller att skapa en bra lägesbild inom kommunen. 13 delområden mäts, vilket är relativt många. Det görs för att få en så hög träffsäkerhet som möjligt i hur invånarna upplever s

2021-10-29

Tre av tio syns dåligt i trafiken

Lunds kommun delar ut 10 000 reflexer under den första novemberveckan för att öka trafikanternas synbarhet och rädda liv. Statistiken visar att de flesta svåra olyckor med gående i mörker inträffar i tätbebyggda områden med tänd gatubelysning. Med reflex syns du upp till 100 meter tidigare, något som kan avgöra din säkerhet i trafiken under det mörka halvåret.

2021-10-22

Plats för studenter och barn i Västerbros nordöstra hörn

Utvecklingen av Västerbro i Lund fortsätter. I det nordostligaste kvarteret föreslås nu cirka 600 nya bostäder varav omkring hälften studentlägenheter, ett mobilitetshus med bilpool och cykelverkstad och en förskola med sju avdelningar. Det innebär att CC House och en stor parkeringsyta ersätts av blandad bebyggelse med grönytor och träd. Nu skickar byggnadsnämnden planförslaget på samråd.

2021-10-21

Lunds högsta hus planeras i Brunnshög

Ett stort steg för Brunnshögs utveckling togs under torsdagen då byggnadsnämnden gav klartecken för samråd för det som kallas Torgkvarteren. Där planeras i två kvarter det som kan bli Lunds högsta hus och ett landmärke, tillsammans med flera andra hus och ett torg.

2021-10-21

Europas framtid i fokus under Lunds första EU Day

Vilka stora trender och utmaningar påverkar Lund, Skåne och Europas framtid? Om det kommer konferensen The EU Day Lund att fokusera på. Konferensen den 29 oktober hålls på plats i Lund och kan också följas digitalt.

2021-10-20

Lund ett steg närmare en ridanläggning i toppklass

En ridanläggning med fokus på hästvälfärd, god arbetsmiljö och ständig utveckling för ridsportsutövare. Det kan snart bli verklighet på Ladugårdsmarken i Lund. I dag fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med en utökad investeringsram för att uppföra den nya ridanläggningen.

2021-10-20

Genomlysning av beslutsprocessen för grundsärskola klar

Under våren 2021 tillsatte barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun en extern genomlysning med syfte att säkerställa att den process för beslut om mottagande i grundsärskola som förvaltningen har idag är tillräcklig och följer gällande lagstiftning. Genomlysningen, som genomfördes av EY, är nu klar. Rapporten av genomlysningen visar att det har skett en betydande positiv utveckling av processen

2021-10-14

Så ser spåren av narkotika ut i Lunds avloppsvatten

Lunds kommun genomför regelbundet prover i avloppsvattnet. Syftet är att analysera vilka narkotikapreparat som kan spåras häri. De senaste testresultaten visar på en minskning av narkotikakonsumtion i Lunds kommun under pandemin. Nu ska en ny analys göras.

2021-10-13

Lägesbild onsdagen den 13 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Vaccination av barn och unga i åldrarna 12-15 år och drop in-vaccination för åldersgruppen 16-40 år. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-10-05

Årets vinnare av Lunds kommuns medarbetarpriser har utsetts

Det har varit ett år utan dess like. Med massor av engagemang, smarta idéer och goda insatser bland Lunds kommuns medarbetare. Nu hyllas några av dem när vinnarna av årets medarbetarpriser utses.

2021-10-01

Lägesbild fredagen den 1 oktober med anledning av arbetet med covid-19

Vaccination på Kulturnatten, samverkan för tryggt festande för studenterna i Lund och anpassning inom vård och omsorg. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-10-01

Framgångsrikt klimatarbete i Lund går in i nästa fas

Lund ökar takten mot en klimatneutral framtid! Projektet Klimatneutrala Lund 2030 går idag in i fas två efter ett efterlängtat besked från nationellt håll. Projektledare Thea Ohlander Arfwidsson berättar att projektets framtid kommer präglas av nytänk och samarbete.

2021-09-29

Fokus på Stångby och Vallkärra i nytt projekt

Lunds kommun har drivit flera ortutvecklingsprojekt för att främja landsbygden. Det senaste – Fokus Södra Sandby – har förklarats avslutat. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen i dag att ett förslag till projektplan för fokusarbete i Stångby och Vallkärra nu ska tas fram.

2021-09-29

Lunds kommun undertecknar borgmästaravtalet 2050 och Cities Race to Zero

Borgmästaravtalet är ett initiativ från Europeiska kommissionen. Genom att underteckna avtalet har över 10 000 städer runt om i världen lovat att ha ett mer ambitiöst klimatarbete än EU:s mål.

2021-09-28

Matsalen på Lars Kristoffers väg i Genarp stängd

Just nu kan Lars Kristoffers väg i Genarp inte erbjuda lunchservering för besökare. Anledningen är att miljönämnden har beslutat att lunch inte får tillagas och serveras till externa matgäster i avdelningsköken.

2021-09-27

Nystart för färdtjänsten

Fredag 1 oktober 2021 får färdtjänsten i Lunds kommun en ny transportör, Telepass som tar över efter Cabonline. Efter perioder av motgångar hoppas nu kommunen kunna utveckla färdtjänsten tillsammans med Telepass och underleverantören DRT Solutions, till en bättre och tryggare tjänst.

2021-09-24

Kulturnatten – en efterlängtad lundatradition är äntligen tillbaka

Årets upplaga av Kulturnatten i Lund bjuder på många klassiska inslag men också nya bekantskaper, som hållbart hantverk och en alldeles ny trubadurscen. Årets upplaga av Kulturnatten i Lund bjuder på många klassiska inslag men också nya bekantskaper, som hållbart hantverk och en alldeles ny trubadurscen.

2021-09-24

2 miljoner extra till föreningslivet i höst

Igår beslutade kultur- och fritidsnämnden hur kommunens extra föreningsstöd, för att lindra effekterna av pandemin, ska fördelas, samt vilka som kan ansöka. Föreningarna kan söka stöd från och med den 4 oktober.

2021-09-23

Lägesbild torsdagen den 23 september med anledning av arbetet med covid-19

Biblioteken kan åter bli en mötesplats, socialtjänstens öppna mottagning och Högevallsbadet öppnas upp igen. Årets Vinterlund kommer att bli första arrangemanget som ser ut att kunna planeras i princip som vanligt. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-09-22

Lunds kommun lyfter i årets ranking av företagsklimat

Idag presenteras Svenskt Näringslivs kommunranking ”Lokalt företagsklimat” där Lunds kommun placerar sig på plats 78 i kommunrankingen. Kommunen lyfter 46 platser från föregående år och gjuter därav en andra plats bland Sveriges större städer i rankingen. Den årliga rankningen visar att kommunens företagare generella omdöme ökar, men att dialogen och attityden kring företagande förbättrats mest.

2021-09-21

Årets skördefest pågår hela veckan

Skördefesten är ett tillfälle att träffa lokala producenter, att lära nytt och lära ut - och äta gott såklart. För att minska risken för smitta har årets arrangemang spridits ut både geografiskt och över tid. Det innebär att årets fest varar hela veckan - från måndag 20 september till och med söndag 26 september.

2021-09-20

Pressinbjudan: Välkommen till programsläpp för Kulturnatten 2021

Tänk att det äntligen är dags! Årets upplaga av Kulturnatten i Lund bjuder på många klassiska inslag men också nya bekantskaper, som hållbart hantverk och en ovanligt talangfull trettonåring.

2021-09-17

Urban konst tar plats i Lund

Under tre månader kommer tre konstverk att växa fram i centrala Lund. Fokus för satsningen LundART ligger på den urbana konsten. Det första verket inom LundART kommer på plats nu i september när konstnären Ekta (Daniel Götesson) uppför en muralmålning på fasaden till Stora Gråbrödersgatan 12.

2021-09-16

Välkommen till invigningen av Tunaparken

Tunaparken i Lund invigs på onsdag, den 22 september. Programmet inleds med tal, därefter följer roligheter för alla åldrar. Tunaparken är en stadsdelspark i romantisk stil med anor från 1800-talet. Parken har en spännande historia med det förlorade Tuna slottet och den kända lundafamiljen Thomander som bodde här fram till 1930-talet. Under det senaste året har parken förnyats och rustats upp.

2021-09-13

Pressinbjudan: välkommen att besöka Dalbyveckan

Under en vecka sätts allt ljus på Dalby. Då kommer bland andra bygglovshandläggare, energirådgivare och en rad olika politiker att flytta sina arbetsplatser till Dalby.

2021-09-09

Lägesbild torsdagen den 9 september med anledning av arbetet med covid-19

Drop-in vaccinationer erbjuds på Lunds kommunala gymnasieskolor och kommunens medborgarkontor öppnar upp 1 oktober. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-09-06

Lunds konsthall presenterar utställningen I panterns pupill

Lunds konsthall 11 september 2021– 23 januari 2022 I panterns pupill: Noor Abuarafeh, Joseph Beuys, Kristina Buch, Jimmie Durham, Petrit Halilaj, Henrik Håkansson, Christine Ödlund

2021-09-02

Lunds arbete med hållbara transporter bäst i Sverige

Lund bäst på hållbara transporter! I kommunrankingen SHIFT placerade Lund sig idag högst upp i toppen – för sjätte året i rad.

2021-09-01

Cecilia Holmblad blir ny direktör för Lunds renhållningsverk

I tio år har hon jobbat som renhållningschef på Nordvästra Skånes Renhållnings AB. Nu är det klart att Cecilia Holmblad börjar sin tjänst som renhållningsdirektör i Lunds kommun den 1 januari 2022.

2021-09-01

Akademiska Föreningen beviljas ekonomistiskt stöd

Akademiska Föreningen (AF) och dess verksamheter har stora ekonomiska utmaningar på grund av begränsningar av verksamheter som pandemin medfört. Lunds kommunstyrelse har beviljat Akademiska Föreningen ekonomiskt stöd om 500 000 kronor.

2021-09-01

Avsiktsförklaring för en framtida affärs- och medborgarplats

Ett förslag till att bilda en lokal affärs- och medborgarplats (AMP). Det har kommunkontoret nu fått i uppdrag att ta fram av kommunstyrelsen i Lund. Det primära syftet med en AMP-modell är att skapa säkra och attraktiva miljöer och således göra Lund till en än mer attraktiv kommun.

2021-08-31

Pressinbjudan: Välkomna till utdelning av Idrottens Square of Fame

Den 4 september delas 2020 och 2021 års pris "Idrottens Square of Fame" ut på Arenatorget i Lund. Priset delas ut för att hedra tränare, ledare, idrottsutövare och andra personligheter inom idrotten i Lund.

2021-08-30

Pressinbjudan: Lunds kommun presenterar årets fristadsstipendiat

Fristadsprojektet ingår i den internationella organisationen ICORN, International Cities Of Refuge Network, som förmedlar kontakt mellan hotade kulturutövare och fristäder runtom i världen. Lund är en fristad sedan 2016. Nu är det dags för vår andra fristadsgäst att verka inom kommunen under sin tvååriga vistelse.

2021-08-26

Lägesbild torsdagen den 26 augusti med anledning av arbetet med covid-19

Kommunens verksamheter för seniorer och personer med funktionsnedsättning öppnar stegvis från och med den 1 september. Det är en av de frågor som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-08-23

Strategi för friluftslivet i Lund

Intresset för friluftsliv ökar och behovet av utrymme för olika former av aktiviteter växer. Friluftsstrategin, Lunds kommuns första, ska ge bättre möjligheter att hantera olika utmaningar inom ett av landets mest tätbefolkade områden. Friluftsstrategin innehåller även en kartläggning av kommunens alla naturområden tillsammans med planerade åtgärder.

2021-08-19

Starkare bykärna och 300 nya bostäder i Södra Sandby

Bygata istället för genomfartsled, en tätare bykärna med fler bostäder, mer service och ny plats för föreningslivet. Det är viktiga delar i det förslag till planprogram som byggnadsnämnden under torsdagen beslutade är redo för samråd.

2021-08-19

Ett steg närmre förverkligandet av domkyrkans område i Brunnshög

I de nordöstra delarna av Brunnshög, i anslutning till den snart öppnade Kunskapsparken, planerar Lunds domkyrka att bygga området Råängen. Nu har ett steg närmre förverkligande tagits genom att planprogrammet ska skickas ut på samråd.

2021-08-19

Lägesbild torsdagen den 19 augusti med anledning av arbetet med covid-19

Badhus, fritidsgårdar och bibliotek öppnar upp och Lunds kommun fortsätter med individuella riskbedömningar i arbetsmiljön för gravida medarbetare. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns arbete med effekterna av covid-19.

2021-08-19

Rymden ett steg närmare Lund

Nu är det klart att Sveriges fjärde ESA BIC (European Space Agency Business Incubaton Centre Sweden) förläggs på Ideon Science Park i Lund. Beskedet välkomnas av såväl Rymdstyrelsen som Lunds kommun.

2021-08-12

Lägesbild torsdagen den 12 augusti med anledning av arbetet med covid-19

Förstärkt stöd till arbetet med psykisk ohälsa hos barn och unga, förlängning av tillfälliga hyresrabatter under pandemin och en trygg start på det nya läsåret. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-08-11

Små förskolor utanför tätorterna får extra ersättning

De mindre förskolorna utanför tätorterna i Lunds kommun spelar en viktig roll för en levande och livskraftig landsbygd. Kommunstyrelsen beslutade i dag om extra ersättning till dessa förskolor.

2021-08-09

Kartläggning av brottslighet och otrygghet i näringslivet

Hur upplever företagare trygghet och brottslighet i Lunds kommun? Det vill Lunds kommun ta reda på och har nu skickat ut en enkät till 3422 företagare.

2021-07-22

Lägesbild torsdagen den 22 juli med anledning av arbetet med covid-19

Fortsatta försiktighetsåtgärder när kommunens verksamheter successivt öppnas upp och digital samhällsvägledning så långt det är möjligt. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-07-16

2 100 år gammal tand skriver om vår historia

Dalbybon Ines Roos Bengtsson var på utflykt till Uppåkra med Nyvångsskolan sommaren 2019. Under arkeologiskolan som arrangeras på Uppåkra grävde Ines fram en 2 100 år gammal tand. En tand som ändrar vår bild och förståelse för platsen. Det sensationella fyndet är ett bevis för att vi behöver fortsätta satsa på vårt gemensamma kulturarv.

2021-07-08

Höjeådalens förkämpe och mångårig miljövän som bidragit till Lunds framgångar som cykelstad – de får Lunds kommuns miljöpris 2021

Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott tilldelar Martina Kvist Reimer och Tomas Björnsson Lunds kommuns miljöpris 2021. Martina har genom sitt engagemang för Höjeådalen bidragit till dess bevarande och att det förslås bli ett kommunalt naturreservat. Tomas är ordförande för Naturskyddsföreningen i Lund som i många år bidragit till Lund som cykelstad och ett öppet samtal om hållbar utveckling.

2021-07-01

Nu finns även Lund på Naturkartan!

Naturkartan.se är Sveriges största digitala guide för att hitta ut i naturen. Här hittar du vandringsleder, naturreservat, fågeltorn, mountainbikespår och mycket annat på ett enkelt sätt. Tillsammans med många andra kommuner i Sverige finns nu även Lunds kommun representerad på naturkartan.se.

2021-06-24

Ny gatuchef i Lunds kommun

Johan Gomér efterträder Per Eneroth som gatuchef och avdelningschef för gatu-och trafikavdelningen på Lunds kommuns tekniska förvaltning från och med 20 september 2021.

2021-06-18

Fokus: Lund är den tryggaste och miljöbästa kommunen att leva i

Lund är Sveriges tryggaste och miljöbästa kommun att leva och bo i. Det visar nyhetsmagasinet Fokus årliga rankning av levnadsvillkoren i Sveriges 290 kommuner.

2021-06-17

Lund välkomnar Saab affärsområde Kockums till Brunnshög

Saab meddelade i dag planerna på att samla sina resurser i Lund. Det gäller främst affärsområdet Kockums som har anställda i arbetsmarknadsområdet på olika adresser. Lunds kommun välkomnar beskedet som förstärker regionens viktiga roll för ett levande, attraktivt och hållbart näringsliv.

2021-06-16

Sakägares synpunkter viktiga för framtidens samhällsbyggnad

Lunds kommun befinner sig i en intensiv expansionsfas för att kunna erbjuda fler lundabor plats att växa. Nu ges byggaktörer, näringsliv och fastighetsägare möjlighet att tycka till om tre viktiga dokument som anger inriktningen för kommunens fortsatta arbete med samhällsbyggnad.

2021-06-14

Pressinbjudan: Välkommen till en grönare park i centrala Dalby

Nya träd, mer plats för gående och cyklister och återanvänd gatsten från början av 1900-talet möter Dalbyborna när parken Trekanten öppnar igen. Den 17 juni klockan 13.30-14.00 hälsas massmedia välkommen till invigningen.

2021-06-03

Lägesbild torsdagen den 3 juni med anledning av arbetet med covid-19

Loppisen öppnar med restriktioner på Södra Esplanaden, ett femte åtgärdspaket är beslutat och fortsatt mycket låg smittspridning inom vård- och omsorgs verksamheter. Det är några av frågorna som hanteras inom ramen för Lunds kommuns hantering av covid-19.

2021-06-03

Så samarbetar vi för en trygg sommar i Lunds kommun

Ett tryggt och säkert Lund – även under sommaren. Det är målet för Lunds kommun, Lundapolisen och en rad andra samhällsaktörer som tagit fram en gemensam riskanalys inför sommaren 2021.

2021-06-02

Lunds konsthall presenterar Runo Lagomarsino

Pressinbjudan Tid: Fredag 11 juni, kl. 12 Plats: Lunds konsthall Lunds konsthall har glädjen att kunna visa en utställning av den internationellt uppmärksammade konstnären Runo Lagomarsino. Med anledning av detta bjuder Lunds konsthall in till en exklusiv pressvisning av utställningen i närvaro av konstnären.

2021-06-01

Lägesbild tisdagen den 1 juni med anledning av arbetet med covid-19

Längre öppettider på serveringsställen, lättade restriktioner på biblioteken och snart finns besöksräknare uppe på alla kommunens friluftsbad. Det är några av de frågor som kommunen jobbat med under tisdagen inom ramen för hanteringen av covid-19.

2021-06-01

Nu släpper vi programmet för Sommarlund

Äntligen står sommaren inför dörren och snart intar Sommarlund gator, torg och gräsmattor runt om i hela kommunen. Längtan efter att uppleva kultur tillsammans och att mötas är stor och vi är därför väldigt glada över att återigen kunna presentera ett pandemianpassat program fyllt av kulturupplevelser för Lundabor i alla åldrar

2021-05-25

Lunds kommun bäst på ekologisk mat - igen

Med en andel på 75,4 procent är Lunds kommun återigen bästa svenska kommun när det gäller inköp av ekologiska livsmedel – detta framgick på tisdagen vid EkoMatCentrums årliga prisutdelning. Lund är också, för femte året i rad bäst i Sverige på svekologiska livsmedel, det vill säga råvaror som är både ekologiska och svenskproducerade. Årets andel ”svekologiskt” blev 51,4 procent.

2021-05-24

Pressinbjudan: Programsläpp Sommarlund

Välkommen till Stadsparken i Lund den 1 juni, då presenterar vi årets program och berättar mer om hur vi genomför det på ett så smittsäkert sätt som möjligt.