Fokus Dalby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Dalby pågick 2010-2013.

Projekttiden för projekt Fokus Dalby sträckte sig från 1 september 2010 till 31 december 2013.

Ledord har varit långsiktighet, delaktighet och samverkan.

  • Långsiktighet - det som görs inom projektets ram ska ha bestående kvalitet.
  • Delaktighet - dalbybornas medverkan är inte bara önskvärd utan nödvändig.
  • Samverkan - Dalby är hela kommunens angelägenhet, alla kommunala förvaltningar är med och bidrar.

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fokusdalby