Fokus Genarp

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Genarp pågick 2016-2018.

Tillsammans med boende och verksamma i Genarpsområdet vill vi utveckla Genarp och trakten runt omkring. Därför genomförde vi projektet Fokus Genarp under 2016–2018. Vårt mål är att Genarp ska vara en attraktiv boendeort som kan växa och som erbjuder mångsidig service, handel och ett varierat utbud av olika aktiviteter.

Genarpsbornas behov, åsikter och engagemang är vägledande för Fokus Genarp och vår utgångspunkt är "Vad kan vi göra tillsammans?". Det är viktigt att konkreta resultat kan presenteras under projektets gång samtidigt som ett mer långsiktigt utvecklingsarbete också tar fart.

Dialog Fokus Genarp

Under våren 2017 genomförde vi en inledande dialog med Genarpsborna. Bland annat genom utskick till alla hushåll i Genarp, en webbenkät, Open Space-möte och idéverkstäder. Totalt har cirka 825 Genarpbor deltagit i dialogen. Resultatet från dialogen finns sammanställt i en rapport:Rapport – dialog Fokus Genarp.

De arbetsgrupper som bildades som ett resultat av Open Space-mötet och idéverkstäderna har jobbat med aktuella frågor för Genarp under hösten 2017 och våren 2018. Resultatet av gruppernas arbete har samlats i en slutrapport: Sammanfattande rapport – Fokus Genarp. Rapporten delades ut till alla hushåll i Genarp.

Rapporterna hittar du här:
Rapport – dialog Fokus Genarp
Sammanfattande rapport Fokus Genarp
Lägesrapport - Fokus Genarp ett år senare - september 2019

 

Hur fortsätter arbetet?

Fokus Genarps arbetsgrupper kommer att fortsätta arbetet efterprojektets slut. Om du vill engagera dig i någon avarbetsgrupperna kan du kontakta Genarps Byalag: www.genarp.nu/kontakta-oss

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fokusgenarp