Fokus Södra Sandby

Ortsutvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby startade hösten 2019 och är en fortsättning på Lunds kommuns tidigare ortsutvecklingsprojekt Fokus Genarp, Fokus Veberöd och Fokus Dalby.

Korsningen Lundavägen-Flyingevägen i Södra Sandby

Syftet med Fokus Södra Sandby är att Lunds kommun vill utveckla framtidens Sandby och dess omland tillsammans med de som bor och verkar i området. Fokus Sandbys ledord är: ”Framtidens Sandby. Vad vill vi?” Målsättningen är att Södra Sandby ska vara en attraktiv boendeort nära Lund som kan växa och som erbjuder attraktiva boendelösningar, mångsidig service och ett varierat utbud av olika aktiviteter. Det ska vara enkelt att trivas i Sandby.

Sandbybornas idéer, behov och åsikter är vägledande för Fokus Södra Sandby för att vi tillsammans ska kunna identifiera framtida utvecklingsområden för Södra Sandby.

Framtidsplan Fokus Södra Sandby

Nu är resultatet för Fokus Södra Sandby klart och sammanställt i en Framtidsplan. Framtidsplanen innehåller resultatet från alla dialoger som har genomförts i Fokus Södra Sandby, samt resultatet från trafikutredningen. Lunds kommuns kommunstyrelsen har fattat beslut om att godkänna planen och Lunds nämnder kommer att fatta besluta om att genomföra de åtgärder som finns i planen. Projekt Fokus Södra Sandby är därmed avslutat, men utvecklingen av Södra Sandby kommer att fortsätta. Framtidsplanen, tillsammans med den trafikutredning som har gjorts, och det pågående planprogrammet, kommer att vara viktiga pusselbitar för kommande utvecklingsarbete i Södra Sandby.  
Framtidsplan för Södra Sandby

Vill du ha planen i tryckt format skickad till dig?
Kontakta projektledare Ulrika Dagård: ulrika.dagard@lund.se.

Trafikutredningen

Trafikutredningen är nu klar. 
Trafikutredningen Södra Sandby

Tekniska nämnden behandlade trafikutredningen den 21 april och beslöt om inriktningen för det fortsatta arbetet. Nämnden gav även tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag kring hantering av den tunga trafiken tillsammans med en utredning kring eventuell anläggning av en ny ringled.
Tekniska nämndens beslut 2021-04-21 

Planprogram för centrala Södra Sandby

Parallellt med Fokus Södra Sandby har stadsbyggnadskontoret arbetat med att ta fram ett planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby. Syftet med programmet är att undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla Södra Sandbys centrum vad gäller mötesplatser, bostäder, handel, service och föreningsliv. Under september och oktober blir det möjligt för de som bor i Södra Sandby eller på annat sätt är berörda av förslaget att tycka till om det. En utomhusutställning planeras och om restriktionerna tillåter det även någon form av samrådsaktivitet. När samrådet formellt startar, den 6 september, kommer förslaget i sin helhet att finnas på lund.se. Byggnadsnämnden beräknas sedan ta ett inriktningsbeslut för programmet under slutet av året.

Sammanfattning av aktiviteter i projekt Södra Sandby

Vill du veta mer om vad som tidigare har hänt i projektet och vad som är på gång härnäst?
Aktiviteter i Fokus Sandby

Kontakt

Har du frågor om Fokus Södra Sandby kontakta:

Ulrika Dagård, projektledare
E-post:ulrika.dagard@lund.se,
Telefon: 0734-15 09 30

 

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://old.lund.se/fokussandby