Aktiviteter i Fokus Södra Sandby

Här kan du läsa en sammanfattning av de aktiviteter som har genomförts i Fokus Södra Sandby.

Aktiviteter 2021

September 2021: Framtidsplanen för Fokus Södra Sandby kommer vara klar och är tillgänglig att läsa för alla Sandbybor.

Aktiviteter 2020

September 2020–Januari 2021: Tekniska förvaltningen inledde arbetet med trafikutredningen som avslutades i januari 2021.Trafikutredningen lämnar förslag på olika åtgärder som berörde förbättringar av trafiksituationen i de centrala delarna av Södra Sandby. Till exempel förbättringar för gång- och cykeltrafikanter, kopplingar till det regionala cykelvägsnätet, kommunikationer med kollektivtrafik.

Oktober 2020:

  • Via en webbenkät kunde Sandbyborna lämna synpunkter på de förslag till åtgärder som trafikutredningen presenterade. 137 Sandbybor besvarade enkäten.
  • I samband med enkäten om trafikutredningen kunde även Sandbyborna besvara en webbenkät och lämna fler idéer och förslag på Södra Sandbys utveckling. Resultatet har använts som ett komplement till rapporten från den tidigare dialogen.
  • Fritidsverksamheten på Killebäckskolan genomförde aktiviteter med elever och hjälpte och uppmuntrade dem att svara på de två ovanstående enkäterna.

Juni 2020: En rapport publicerades som sammanfattade resultatet av enkäten, Open Space mötet och dialogen med eleverna.

April 2020: Med utgångspunkt från dialogen med Sandbyborna fattade kommunstyrelsen i Lunds kommun ett beslut om att utreda trafiksituationen i Södra Sandby. Tekniska förvaltningen fick uppdraget att ansvara för trafikutredningen.

Mars 2020: Fokus Södra Sandby besökte Killebäckskolan i Sandby och träffade elever mellan 10 och 16 år. Eleverna lämnade idéer och förslag på hur de vill utveckla Södra Sandby för framtiden.

Februari 2020: Ett Open Space möte arrangerades i Killebäckshallen, Södra Sandby. Under tre timmar samlades cirka 160 engagerade Sandbybor och 40 tjänstepersoner och förtroendevalda från Lunds kommun för att diskutera Hur vill du utveckla Södra Sandby för framtiden?

Aktiviteter 2019

December 2019: Fokus Södra Sandby deltog under julmarknaden i Södra Sandby för att informera om projektet och uppmana Sandbyborna att svara på projektets webbenkät.

Oktober–december 2019: 790 Sandbybor svarade på en webbenkät med frågor om boende, kommunikationer och infrastruktur, utveckling av centrum, mötesplatser, näringsliv med mera.